Nigerijsk mnov reforma skonila nespchem. Pokraovat u nejsp nebude

0
48

Pvodnm clem nigerijskch elit bylo zskn kontroly nad hotovost. V zemi, kde tato forma hrady lta dominuje a kde tm polovina dosplch obyvatel nem bankovn ty, le toti podle centrln banky 85 procent mny mimo bankovn systm. A sedmdest procent transakc bylo podle odhad navc provdno pod hvem ed ekonomiky.

Nigerijsk centrln banka proto ped pr msci zmnila vizuln podobu nkterch bankovek a emitovala nov. Ty se dostaly do obhu 15. prosince loskho roku s tm, e tm starm nsledn vypr platnost. Tamj centrln banki doufali, e Nigerijci tento okamik vyuij i k tomu, aby z vt sti peli i na elektronick platby.

Centrln banki se rozhodli jt celmu procesu obmny naproti a nadili bankm, aby provdli vmnu starch bankovek za nov i bhem soboty. Pozastavili poplatky za hotovostn vklady a najali a 1,4 milionu novch pracovnk, kte se zmnami pomhali a byli nigerijskm obanm pro aplikaci zmn do praxe k dispozici.

Zahlcen banky

Ani to ale nakonec nestailo. Banky byly dostmi o vmnu novch bankovek zahlceny a nezvldly uspokojit poptvku, co naruilo i kadodenn chod tchto instituc. Pod tlak se postupn m dl vce dostval i systm online plateb a proces vmny bankovek tak skonil fiaskem. Mimo jin i kvli tomu, e Nigrie m podle dostupnch statistik jen 4,5 bankovn poboky na kadch 100 tisc obyvatel, co je jeden z nejnich pomr na svt. Bankovn ty m v zemi jen 47 procent mu a pouze 35 procent vech nigerijskch en.

Guvernr nigerijsk centrln banky Godwin Emefiele bhem jna uvedl, e clem mnov reformy je hlavn omezen a nekontrolovateln mry inflace. Reforma mla rovn omezit korupci, kupen s volebnmi hlasy nebo nigerijsk organizovan zloin. V tto zemi se toti kadoron odehraje nkolik tisc nos lid ron a za proputn jejich pbuzn nsledn plat prv v hotovosti.

Protistavn reforma

Situace se dostala ale a do stdia, e ti guverni mstnch stt se obrtili na soud, kter ml nigerijskou centrln vldu donutit k pozastaven celho procesu vmny. Ten jim ped pr dny tak vyhovl a piel s tm, e plny byly protistavn a nebyly dostaten prokonzultovny. Nigerijci mohou dky tomu star bankovky pouvat minimln do konce roku 2023.

Nigrii tedy potkalo to, co ped pr lety teba Indii. Hlavnm elem i indickho programu demonetizace bylo toti omezen korupce, ed ekonomiky i daovch nik. Zavldla tam ale panika a chaos. Stly se nekonen fronty, nouze nebyla ani o potyky a spotebitelsk dvra v cel indick bankovn systm kvli tomu dramaticky klesla.

Cel proces vmny nigerijskch bankovek navc dost mon u ani pokraovat nebude. Bhem nora letonho roku se v tto zemi toti odehrly prezidentsk volby, kter ovldl Bola Tinubu a ten se proti tto mnov reform dlouhodob veejn stav.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno