Nizozemci jsou v prci 42,5 let, to je nejvc z cel EU. ei pat k prmru

Pokud by vam jedinm kritriem pro volbu sv domoviny byl co nejkrat pracovn ivot, mli byste chtt t v Rumunsku. Prv tam toti lid chod do prce nejkrat dobu, a to prmrn 31,3 roku. Z hlediska jednotlivch pohlav nejkrat profesn drhu maj italsk eny (26,9 roku) a bulhart mui (34,6).

Na opanm konci ebku poad zem Evropsk unie podle dlky pracovnho ivota najdeme Nizozemsko. Tam lid strv v prci v prmru 42,5 roku. Rovn nizozemt mui pracuj vbec nejdle v sedmadvactce (44,3 roku).

Mezi enami vedou vdky s prmrn odpracovanmi 41 lety. Vyplv to z aktulnch daj Eurostatu, kter zjioval dlku pracovn kariry v zemch Evropsk unie za losk rok.

ei maj nejdel rodiovskou

esk republika se v dlce pracovn kariry nachz tm pesn na prmru Evropsk unie. ei a eky v prmru odpracuj 36,1 roku, prmr EU in rovnch 36 let. esko ale pat k zemm, kde panuje pomrn velk rozdl v tom, kolik let v prci strv mui a kolik eny.

Zatmco ei odpracuj prmrn 39,2 roku, eky 32,8 roku. Trvn profesn drhy se tak mezi obma pohlavmi u ns li o tm 6,5 roku.

Jako jednu z hlavnch pin vidm pomrn benevolentn nastaven podmnek pro mateskou, respektive rodiovskou dovolenou. U ns je mon pobrat rodiovsk pspvek a do ty let vku dtte, co je vbec nejvce z cel Evropsk unie, uvedla pro CNN Prima NEWS Veronika Hedija, ekonomka z jihlavsk Vysok koly polytechnick, kter se dlouhodob zamuje na vzkum pracovnho trhu.

Litva je pi srovn dlky prce en a mu v EU vjimkou

Pestoe si rodie mohou dlku erpn rodiovskho pspvku zvolit tm libovoln, nejastji u ns takzvan rodiovsk dovolen trv kolem t let. To je doba, po kterou zamstnavatel mus dret pracovn msto pro enu, kter odela na mateskou, respektive rodiovskou dovolenou. A z dat vyplv, e je to prv nejpreferovanj varianta, dodala Hedija.

Vbec nejvt rozdl v dlce profesn drhy mezi mui a enami panuje v Itlii, a to 9,1 roku. Druh nejvt propast se vyskytuje na Malt (8,4), tet na Kypru (7,5). Naopak tm stejn dlouhou dobu pracuj mui a eny v Estonsku, kde je rozdl pouhch 36 dn, o kter pracuj dle mui. V Evropsk unii ale najdeme i zemi, kde eny pracuj v prmru dle ne mui. Jde o Litvu, kde eny odpracuj 37,7, zatmco mui jen 36,4 roku.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts