Njmy jsou rekordn vysok. Pokles cen je zatm v nedohlednu, kaj experti

Podle realitn kancele M&M reality se rst netk pouze zmnnch vtch mst, ale trend lze pozorovat nap celou republikou. Pin rstu cen njm je hned nkolik. Tou prvn je stle vt nedostupnost vlastnho bydlen.

Hypotky jsou nyn pli drah, zkladn rokov sazba stanoven eskou nrodn bankou je nyn na sedmi procentech. Psn jsou i podmnky pro poskytnut hypotky. Ceny nemovitost tak nadle zstvaj vysoko. I pes nepopirateln ochlazen, jeho dvodem jsou prv tko dostupn hypotky, nemovitosti zejmna v atraktivnch lokalitch nijak nezlevuj. Njem proto vol i lid, kte by za pznivjch podmnek radji bydleli ve vlastnm.

Podle analzy Chytrho Honzy ji dnes nedoshne na hypotku vce ne tetina adatel. Mn se tak ve hypotky, kterou lid vol. V porovnn s historickmi daty platformy jen letos klesla prmrn hodnota hypotky z 3,6 milionu korun v lednu na souasnch 2,3 milionu korun. Ve vvoji hypotenho trhu v letonm roce proto oekvaj analytici Chytrho Honzy oproti loskmu roku propad o 30 a 40 procent.

Pokles zjmu o hypotky nen zpsoben jen rstem rokovch sazeb. Do propadu se propisuje tak rst cen energi a samotnch stavebnch materil, dodv Ji Havrlant, CEO Chytrho Honzy.

Pro nkoho ale njem me bt eenm pouze na pechodnou dobu, dokud podmnky na trhu nebudou pznivj. V souvislosti s ekonomickou situac se urit podl klient, kte mli v plnu koupi nemovitosti, rozhodli sv rozhodnut posunout i odloit a na pechodnou dobu podit njem, odpovd na dotaz iDNES.cz oblastn editel spolenosti M&M reality Jan Martina a dopluje, e vliv na potenciln kupujc m i inflace a s n spojen rostouc ceny zbo.

Turist, studenti i vlen uprchlci

Ceny njm ene nahoru i vlka na Ukrajin. Vlen uprchlci toti maj prv o tento typ bydlen zjem, co potvrzuj i data M&M realit. Svou roli ale hraje tak uvolnn po pandemickch letech.

Vliv na zven ceny njm, napklad v Praze, m tak napklad nvrat zahraninch turist, kte opt vyuvaj krtkodob ubytovn prostednictvm platformy Airbnb nabzejc tisce byt, kter byly v obdob covidu pronajmny pro bn bydlen, vysvtluje generln editel RE/MAX Jan Hrub.

Krom vlny vlench uprchlk z Ukrajiny, kter si hled v esku dlouhodob ubytovn, zvil zjem o njmy tak nvrat vysokokolskch student do univerzitnch mst, dopluje Hrub.

Do celkovho rstu vdaj za njemn bydlen musme tak zapotat dramatick rst cen energi, kter se projevuj zejmna u nov uzavench smluv, v jejm rmci se projevuj vysok ceny elektiny, plynu nebo tak poplatku za svoz komunlnho odpadu, dopluje situaci Jan Hrub.

Zlevnn v nejbli dob neekejte

Zastaven rstu cen by mohlo pomoci snen rokovch sazeb, a tud zlevnn hypotench vr. st ze souasnch njemnk by se zejm pesunula do vlastn nemovitosti pozen dky hypotce, na kterou kvli psnm podmnkm a vysokm rokm mon nedoshnou.

Snen rokovch sazeb by mohlo bt jednm z atribut pro zpomalen i zastaven rstu cen njemnho bydlen. Njmy nemou rst do nekonena. Bude existovat hodnota, kterou budou jednotliv domcnosti ochotn a schopn za njem uhradit, oekv Martina a dodv, e se njemn ceny byt zastav tam, kde bude njem schopn uhradit hypoten spltky.

Michal Svoboda, oblastn editel spolenosti 4fin, jet upozornil, e u stvajcch njemnch smluv dramatick zven njm pijt nemus. Z m zkuenosti vtina pronajmatel upednostuje stabiln a solventn njemce a radji oel vy zisk ped jistotou pravideln platby. Zven cen njm oekvm pouze do ve ppadn uplatnn inflan doloky.

Nrst zjmu o njmy ale ve 4fin eviduj tak. Zrove neekaj, e by nap trhem mlo dojt v blzk dob ke zlevnn. Hromadn nvrat uprchlk je nepravdpodobn stejn jako skokov snen sazeb hypotk, proto neoekvm pokles cen njm, uvedl Svoboda.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts