NKIB varuje ped nskm TikTokem, aplikaci oznail za bezpenostn hrozbu

0
35

Mnostv sbranch dat a nakldn s nimi, v kombinaci s prvnm prostedm v n a rostoucm potem uivatel v R, nm nedv jinou monost ne oznait TikTok za bezpenostn hrozbu, uvedl editel NKIB Luk Kintr. Dalm dvodem pro vydn varovn je podle adu prvn a politick prosted v n, ktermu podlh vvoj a provozovatel aplikace, pekingsk spolenost ByteDance.

NKIB varuje ped instalac i pouvnm TikToku na zazench pistupujcch k systmm kritick informan infrastruktury, informanm systmm zkladn sluby a vznamnm informanm systmm. K vydn varovn jsem pistoupil na zklad komplexn analzy informac o aplikaci TikTok, kter jsme zskali jak z veejnch zdroj, tak od naich spojenc, uvedl Kintr.

Varovn je pro povinn osoby podle zkona o kybernetick bezpenosti inn od okamiku vyven na edn desce NKIB. Pslun subjekty mus pijmout pimen opaten. NKIB hodnot hrozbu jako vysokou. NKIB doporuuje zakzat instalaci a pouvn aplikace TikTok na zazench, je maj pstup do regulovanho systmu jako nejsnadnj zpsob, jak co nejvce eliminovat uvedenou hrozbu, uvedl ad. Na mysli m pracovn i soukrom zazen vyuvan k pracovnm elm.

Varovn nerozliuje mezi uivateli ze sttnho a soukromho sektoru. Stejn je pro m to, zda by ohroen konkrtnho systmu mohlo mt negativn dopad na fungovn R a bezpe kadho z ns, doplnil Kintr. irok veejnosti ad doporuuje zvit vyuvn aplikace a zejmna to, co pes ni lid sdl. Osobm ve vysokch politickch, veejnch i rozhodovacch funkcch pak vslovn doporuuje aplikaci nepouvat.

NKIB ve varovn s odkazem na nskou legislativu v oblasti bezpenosti a zpravodajsk innosti zmiuje obavy z toho, e zjmy nskho sttu mohou bt kladeny nad zjmy uivatel. Pipomn tak, e Bezpenostn informan sluba (BIS) ve sv vron zprv za rok 2021 oznaila nu za rostouc komplexn zpravodajskou hrozbu.

Aplikace podle NKIB napklad zjiuje informace o dalch nainstalovanch aplikacch. Obsah soukrom komunikace nahrv na servery ByteDance, pravideln kontroluje polohu zazen a m pstup ke kontaktm, informacm o zazen, stch WiFi i kalendi. Mnostv dat a zpsob, jakm jsou sbrna, me slouit k zaclen kybernetickch tok na konkrtn osoby, a tm zvit riziko jejich spchu, stoj ve varovn.

nsk sociln platforma TikTok je zaloena na nahrvn a publikovn krtkch vide, kter mezi sebou sdlej pevn nctilet. Aplikaci zakzaly nedvno na zazench pouvanch pro sluebn ely nkter instituce EU kvli obavm, e by TikTok mohl bt vyuvn k propagaci Pekingu nebo sbrn informac o uivatelch. Bl dm minul tden nadil federlnm adm USA, e maj 30 dn na to, aby odstranily TikTok ze vech vldnch zazen. Od 1. bezna zaala na svch zazench blokovat TikTok kanadsk vlda.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno