Nmeck ekonomice hroz recese a pdlov systm energie, varuje Bundesbank

0
59

Bundesbanka v ptek publikovala nkolik scn, kter ukazuj, jak makroekonomick dopady by pro Nmecko mohla mt dal eskalace rusko-ukrajinsk vlky. Reln hrub domc produkt by podle expert mohl bt v nejhorm ppad a o pt procent ni, ne pedpokld beznov prognza Evropsk centrln banky.

Dopad rusk invaze na Ukrajinu u oslabuje hospodsk zotaven eurozny z propadu zpsobenho pandemi, sdlila Bundesbank. Situace by se ale podle n pro zem platc eurem a zvl᚝ pro vrobn velmoc Nmecko jet vrazn zhorila, pokud by udlosti na Ukrajin vedly Evropskou unii k zastaven dovozu rusk ropy, zemnho plynu a uhl.

Ve scni vn krize by reln HDP v letonm roce klesl tm o dv procenta ve srovnn s rokem 2021, uvedla centrln banka. Mra inflace by navc byla po del dobu vrazn vy, dodala.

Experti zrove varuj, e kvli ppadnmu zastaven dovozu ruskho zemnho plynu me dojt i k pdlovmu systmu vyuvn energie. Podle nmeckch odbornk by to mlo dopad i na ceny fosiln paliv. Teba ropa by v takovm ppad stoupla a na 170 dolar za barel, co by se jist odrazilo i na cench pohonnch hmot.

Vdeck kruhy pedpokldaj, e vlka na Ukrajin v ppad jej eskalace a uvalen embarga na rusk suroviny bude nmeckou ekonomiku v ptch dvou letech stt a 220 miliard euro, co je v pepotu 5,4 bilionu korun.

Situace se promtne i do inflace, kter podle Bundesbanky bude nad stanovenm tolerannm psmem pravdpodobn i v roce 2024. Nmeck centrln banka zrove ve sv prognze varuje ped vznikem inflan spirly, kter by mohla bt taena tlakem na rst mzdovch poadavk.

V roce 2020, prvnm roce koronavirov pandemie, se HDP propadl o 4,6 procenta. V roce nsledujcm se vak nmeck ekonomika znovu postavila na nohy a vykzala rst o 2,9 procenta. Bundesbank poukzala na to, e modelov vpoty podlhaj znanm nejistotm a e budouc vvoj mohou jak nadhodnocovat, tak i podhodnocovat. Ekonomick dsledky vlky na Ukrajin jsou tak stle znan nejist a zvis na tom, jak se cel situace vyvine.

Nmeck ekonomika je nejvt v Evrop a je na n zvisl ada eskch podnik. norov prognza esk nrodn banky (NB) oekv letos rst esk ekonomiky o ti procenta. Novou prognzu, kter u vezme v vahu dopady vlky na Ukrajin, zveejn NB na zatku kvtna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno