Nmeck lk na nedostatek pracovnk. Firmy se spojuj a sdlej zamstnance

0
50

Schma je ukzkou dlouhodobho nmeckho modelu sociln-trnho hospodstv, kter klade vt draz na innost a vliv odbor ne na maximalizaci firemnch zisk. Do projektu se zapojily hlavn velk prmyslov holdingy nebo vrobci nejrznjch komponent do automobil.

Rekvalifikace nap sektory a v rmci spolenost je mimo jin prostedkem k udren dobrch vztah s mocnmi nmeckmi odbory, kter asto zasedaj ve sprvnch radch spolenost.

Nkte z tchto lid u nemaj ve svt spalovacch motor dn vyhldky. Jsou to ale spolehliv zamstnanci a prost dv smysl je pekolit. Trh je momentln pln vyst, ekl agentue Reuters Fevzi Sikar, kter je fem dlnick rady v tovrn Mercedes-Benz v Marienfelde.

Iniciativa nmeck podnik pichz ve chvli, kdy se za nkolik mlo let v Nmecku dramaticky zvil poet volnch pracovnch mst. Jet v roce 2009 jich bylo 320 tisc, v beznu tohoto roku jich ale bylo u 850 tisc, jak ukazuj nmeck nrodn statistiky. Nejvce pracovnky postrdaj v sektoru logistiky, kovovroby nebo strojrenstv.

Po kvalifikovan pracovn sle se v Nmecku siln zvila poptvka i ze strany zmoskch spolenost. Ped nedvnem toti svj provoz v Nmecku otevela teba Tesla, kter shn dalch dvanct tisc lid pro vrobu bateri i elektromobil. Tm se vak mimo jin i zv konkurence pro automobilky Volkswagen nebo Mercedes, kter maj sv provozy jen nkolik mlo kilometr prv od Tesly.

Zastnn firmy si tak uvdomuj, jak nklady jsou pro stt s ppadnou nezamstnanost spojeny, a i proto se do projektu rozhodly zapojit. Soust dohody rovn je, e pokud se jeden ze zastnnch zamstnavatel rozhodne svj provoz zavt, oteve se mezi dalmi zamstnavateli debata o tom, co s tmito proputnmi pracovnky nastane.

Znme sociln nklady nezamstnanosti a chceme se jim vyhnout, ekla agentue Reuters Ariane Reinhartov, kter je ve spolenosti Continental zodpovdn za oblast lidskch zdroj.

Reinhartov tak dodala, e tento systm je prvnm svho druhu a poukzala na daje, kter s nm souvis. Vdaje kolem nezamstnanosti toti v roce 2020 stly nmeckou ekonomiku zhruba 63 miliard eur, co je v pepotu asi 1,5 bilionu korun.

Spolenosti zrove chtj bt pipraveny na situaci, ped kterou varuj vdeck kruhy. Studie think tanku Ifo Institute teba ukzala, e do roku 2025 me v Nmecku zaniknout a 100 tisc pracovnch mst, kter jsou spojen se spalovacmi motory, pokud se automobilkm nepoda dostaten rychle pejt na elektrick vozidla a efektivn pekolit sv pracovnky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno