Nmeck obchodnk s plynem Uniper je v problmech. Vldu podal o pomoc

Uniper chce tak penet cenovou zt pln na zkaznky. Clem je zastavit kumulaci ztrt a zajistit firm likviditu.

f Uniperu Klaus-Dieter Maubach uvedl, e i pes problmy s dodvkami plynu a vysokmi cenami je spolenost finann v podku. Nehroz nm platebn neschopnost, ekl Maubach.

Uniper tak oznmil, e hlavn akcion, kterm je finsk spolenost Fortum, s nmeckou vldou jedn o monostech restrukturalizace tak, aby vznikla ve vlastnictv Nmecka spolenost zajiujc bezpenost dodvek.

Nmeck mdia u dve naznaovala, e by nmeck stt mohl v Uniperu pevzt vce ne 30procentn podl, aby energetickou spolenost zachrnil a aby pedeel etzov reakci s konenmi dopady na veejnost.

Ministr hospodstv Robert Habeck v reakci na dost Uniperu o pomoc ekl, e Nmecko nenech klov energetick spolenosti padnout.

Pomoci m novela zkona

O tom, e vlda jedn s Uniperem o stabilizanch opatench, informovalo u minul tden nmeck ministerstvo hospodstv. Generln editel Uniperu Klaus-Dieter Maubach tehdy uvedl, e jednn zahrnuj mon zruky, zven vrovch rmc nebo i pevzet podlu v Uniperu ze strany sttu.

Nmeck vlda schvlila novelu zkona umoujc j zachrnit energetick spolenosti, kter se dostanou do finannch pot kvli prudkmu rstu cen energi. Chce tak zabrnit etzov reakci, kter by nakonec dopadla na spotebitele.

prava zkona zahrnuje mechanismus, kter nklady na rostouc ceny plynu rozdluje rovnomrn mezi vechny spotebitele. V ppad vraznho naruen dovozu plynu bude mon aktivovat doloku o prav ceny.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts