Nov sankce ukon dovoz rusk ropy. Slovensko d tlet odklad

Aby sankce vstoupily v platnost, mus je jednomysln schvlit lensk zem. Zstupci Budapeti a Bratislavy dvali jet v ter najevo, e nejsou odstien od rusk ropy pipraveni podpoit a podle unijnch zdroj se jim m dostat vjimky z embarga pro pt rok. Slovensko podle ministra hospodstv Richarda Sulka souhlas se zkazem dovozu rusk ropy do EU, d ale tlet pechodn obdob. Sulk za le oznail dvj informace nkterch mdi, e se Bratislava k protiruskm sankcm nepipoj.

Evropsk komise chce rovn potrestat pedstavitele armdy odpovdn za zvrstva proti civilistm v Bue a za tok na Mariupol. Trojice ruskch sttnch televiz cch kremelskou propagandu m mt zakzno vyslat v unijnch zemch.

Podle von der Leyenov je clem sankc stejn jako v ppad pedchozch postih omezit monosti reimu prezidenta Vladimira Putina pokraovat v agresi proti Ukrajin.

Sankce Zpadu jsme ustli, chlub se Putin. Vyhrouje bleskovou reakc

Putin chtl vymazat Ukrajinu z mapy. Rozhodn neuspje. Naopak, Ukrajina povstala v jednot. A nyn se potp jeho zem, Rusko, prohlsila von der Leyenov, podle n m nov sankn balk dle oslabit ruskou ekonomiku a znemonit jej modernizaci.

Jeho nejdiskutovanj soust je embargo na dovoz rusk ropy, kter v minulch letech tvoil tvrtinu vekerho ropnho importu do unijnch zem a z nho m Putinv reim znan pjmy. Komise navrhuje ukonit do esti msc dovoz surov ropy a do konce roku i upravench ropnch produkt.

Nebude to lehk, nkter lensk zem jsou siln zvisl na rusk rop. Ale my na tom jednodue musme pracovat, ekla fka unijn exekutivy.

Pipomnky m i esko

Nvrh budou dnes probrat velvyslanci lenskch zem, kter v tto vci stejn jako v ppadnm pozdjm embargu na rusk plyn nemaj jednotn postoj.

Krom Maarska a Slovenska chtj o dodatench podmnkch jednat i vldn politici dalch zem vchodnho kdla unie vetn eska. V estm balku sankc chyb mechanismus distribuce v souvislosti s ppadnm zkazem dovozu rusk ropy do EU, ekl esk ministr prmyslu Jozef Skela.

Nov sankce maj vrazn rozit dosavadn psobnost opaten zamench na rusk bankovn sektor. Vedle Sberbank maj bt podle diplomat citovanch bruselskm webem Politico od mezinrodnho systmu plateb odpojeny tak Moskevsk kreditn banka a Rusk zemdlsk banka.

Tm zashneme banky, kter jsou systmov zsadn pro rusk finann systm a pro Putinovu schopnost niit, uvedla von der Leyenov. Mimo seznam potrestanch bankovnch dom zstv Gazprombank, na jej et maj podle Putinova nazen unijn zem pevdt penze za rusk plyn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts