Nov zelen sporm se zjednodu. Pome nzkopjmovm s vmnou kotl

0
32

Aktuln stav bytovho fondu v esku je vce ne 209 tisc korun v prmrnm st 52 let, pitom nejvt podl spoteby energie pipad na vytpn a ppravu tepl vody.

Od z 2023 budou moci dotace erpat jak vlastnci bytovch dom, spoleenstv vlastnk jednotek (SVJ) a bytov drustva, ale i obce.

Aktuln zjem o dotace NZ

Pijato: 130 834 dost za 28 miliard korun
Schvleno: 118 081 dost za 25 miliard korun
Zrealizovno: 68 418 dost za 12 miliard

 • 8 387 zateplench rodinnch dom
 • 393 zelench stech
 • 821 pasivnch dom
 • 90 693 stench fotovoltaickch elektrren
 • 24 588 tepelnch erpadel
 • 3 344 systm na vyuit deov a ed vody
 • 2 896 systm na solrn termick ohev vody
 • 4 291 topidel na biomasu
 • 1 191 zateplench bytovch dom

  Zdroj: MP

Nyn bychom rad jet narovnali podmnky pro nzkopjmov obyvatele bytovch dom, kte nedoshnou na podporu z programu Nov zelen sporm Light, k ministr ivotnho prosted Petr Hladk a dodv, e zateplen budov, budovn obnovitelnch zdroj energie a jejich vyuit v rmci komunitn energetiky je cesta k sporm finannm i energetickm.

Dotace pro bytov drustva, SVJ i obce

Dotaci na renovace obytnch dom s bytovmi jednotkami budou bytov drustva i SVJ dat od z 2023 a do ve 50 procent dotace. Na zateplen a okna dostanou navc drustva jet deset procent bonus navc za kadou domcnost, kter pat do nzkopjmov skupiny.

Hledali jsme cestu, jak zohlednit nzkopjmovost vlastnk byt, kte asto nesouhlas s nkladnjmi opravami celho domu, dodal Hladk.

Podle ministra prce a socilnch vc Martina Jureky v souasn dob erpaj domcnosti msn a 1,5 miliardy korun pspvky na bydlen. Takov domcnosti asto nemaj potebn finance, a tak pi rozhodovn ve spoleenstv vlastnk nesouhlas se zateplenm domu i vmnou starch oken za nov, dodal Jureka.

Tak bytov domy ve vlastnictv fyzickch i prvnickch osob pichz ve vylepen verzi. Stejn jako u ostatnch vzev se podle Ministerstva ivotnho prosted zjednodu administrace dosti. K doloen realizace ji nebude nutn dokldat faktury. Zvhodnn budou celkov rekonstrukce i jednotkov dotace u komplexnho zateplen, dodal ministr Hladk.

Krom bytovch dom ve vlastnictv spoleenstv vlastnk bytovch jednotek nebo bytovch drustev, lze erpat tak dotace i pro bytov domy ve vlastnictv obc.

Podle ministra Hladka je jednou z priorit zmodernizovat bytov domy ve vlastnictv obc. Dotace tak me doshnout ve a 75 procent vynaloench nklad, nebo podle limit veejn podpory, vysvtluje ministr.

Za plynov kotel tepeln erpadlo

Nov bude od podzimu podporovna vmna starch plynovch kotl za tepeln erpadla, nebude se muset dokldat faktury. I zde budou deseti procentn bonifikace pro znevhodnn obce s rozenou psobnost, doplnil u kulatho stolu ministr Hladk a dodal, e dal stvajc podmnky zstanou beze zmny.

Podmnkou ovem je, e dm mus bt zateplen alespo sten, jinak se vmna za tepeln erpadlo stv nesporn, upozornil Hladk.

Majitel starch plynovch kotl a dalch plynovch topidel (WAVky) dostanou pspvek na vmnu za tepeln erpadlo. Vmna zdroj tepla bude v novm obdob pokraovat za podobnch podmnek jako dosud. Novinkou je naven o 40 tisc korun na tepeln erpadla zem-voda s plonm kolektorem. Naopak tepeln erpadla se zemnmi vrty ji podporovna nebudou, doplnil ministr.

Ministr Hladk dle upozornil, e se do budoucna uvauje tak o dotaci, kde by bylo mon erpat dotace na vmnu plynovch kotl za lep plynov kotel. Dotace solrnch systm se podle ministra nemn a dotace zstv 200 tisc korun.

Pjem dost ve stvajc NZ bude ukonen k 30. ervnu 2023 a v nov etap zane v z 2023. Dotan przdniny se budou tkat pouze pjmu dost, nikoliv realizace.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno