nsk luxus zan bt ik. Tamn generace Z se zamilovala do perk

0
71

Nejvt nsk maloobchodn prodejce klenot, spolenost Chow Tai Fook, vznikl ji v roce 1929. Mal zlatnick krmek zaloen ve mst Kuang-ou se bhem let rozrostl v spnou milionovou spolenost, kter se nkdy pezdv Tiffanys Vchodu.

Firma zalistovan na hongkongsk burze za koronaviru vydlv vce ne kdy jindy. Jej maloobchodn pjmy stouply jen v obdob mezi loskm dubnem a zm o bezmla 80 procent na stku 5,7 miliard dolar (118 miliard korun). Zrove firma spn rostla i na pevninsk n, a to dokonce o 82 procent.Informaci pinesl portl Finacial Times.

Klenotnictv Chow Tai Fook m na spch vlastn recept a zamuje se pedevm na mlad zkaznky. Chyte toti vyuilo zvenho nrstu zjmu an generace Z o domc produkci klenot. Jde pedevm o draky, fnixe i dal tradin nsk motivy.

Prv generace Z je jedna ze skupin zkaznk, kte u ns nyn utrcej nejvc, k chan Saj-che, jednatel klenotnickho maloobchodnho etzce. Spousta z nich jet nem rodiny, a tak si uvaj ivota, kter byl generaci jejich rodi odepen, nemohli si ho dovolit, dodv.

Firma zapoala svoji spnou expanzi dky nsk politice jednoho dtte, kterou stt prosazoval mezi lety 1980 a 2015 s clem snit vzrstajc populaci v zemi. Ta nakonec zpsobila, e rodiny stedn tdy s jednm dttem mly najednou penze nazbyt. A dt z takovch rodin je momentln ve dvousetmilionov n 15 procent, soud odhady.

Vlna zjmu lid o blskav pedmty m vak nyn na rozdl od minulch let novou podobu. Mlad te dvaj pednost domcm vrobkm ped tmi zahraninmi. V n se dokonce pro tento jev, kdy domc luxusn zbo zan bt ik, vil termn Kuo-chao.

Generace Z

Je znma tak jako generace M anebo internetov generaceidti novho tiscilet. Je to spolen nzev pro skupinu lid narozench od poloviny90. let dvactho stolet do roku 2012. Vyrostla na internetu, kterzaal bt po roce 1991 stle vce dostupn.

Generace Z se vyznauje ivotem online, ije v rychlm tempu, rda okamit sdl mylenky a poznatky na rzn tmata pomoc rznch mdi a produkt.

wikipedia.org

Mlad an se nyn zamilovali do tradinch domcch vrobk a a u je to jenom mda, nebo ne, musme toho co nejvc vyut, k jednatel klenotnictv. Jen mezi loskm dubnem a zm stoupl podle daj jeho spolenosti zjem o perky mezi milenily a generac Z o vce ne polovinu v porovnn s pedchozm obdobm. Nejvc thne pedevm zbo spjat s nskm kulturnm ddictvm.

Specializace klenotnictv Chow Tai Fook na dosaiteln luxus a emesln ne tolik nron zlat pedmty, jako jsou nramky, pvsky nebo nunice, jejich cena nepevyuje deset tisc jan, tedy asi 32 tisc korun, se firm vyplc.

Trh s luxusnm zbom se podle studi spolenosti Bain & Co mezi lety 2019 a 2021 zdvojnsobil a doshl obratu ve vi 69 miliard dolar (1,4 bilionu korun). Na vech obchodech zem se tento segment podlel 21 procenty. To ve v dob, kdy se tent trh v Evrop, Japonsku a zbytku Asie dosud nevzpamatoval z pandemie a pedcovidovch vsledk ani zdaleka nedoshl.

Zjem o luxusn zbo na pevninsk n bude rst i nadle, soud profesor Sien-ch Taj z univerzity v Hongkongu. Podle nj velk zjem zkaznk potrv jet nejmn dalch pr let, zvlt nepomine-li pklon generace Z k nkupm online.

Tato generace miluje klenoty a jej touha stt se soust nskho kulturnho ddictv bude se souasnmi problmy svta jen stoupat, dodv. Podle nj tito lid miluj nakupovn online, protoe se narodili v digitln dob.

Firma nyn rozhodla o dal velkolep expanzi. Do roku 2025 chce otevt v zemi dva tisce novch obchod. Rst by se ml tentokrt tkat pedevm mench mst, kde je stedn tda v souasnosti na postupu.

Klenotnictv Chow Tai Fook m nyn v 650 mstech po cel pevninsk n vce ne pt tisc obchod. Pln napluje pedstavy nskho prezidenta a generlnho tajemnka stednho vboru Komunistick strany ny Si in-pchinga o spolenm blahobytu, socilnch reformch a boji proti korupci, uzavr Financial Times.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno