Od nhradnho vivnho odrazuje paprovn i exekuce na neplatcho rodie

Od loskho ervence maj eny a mui v podobn situaci monost zadat na adu prce o nhradn vivn. Pokud rodi dolo vechny potebn dokumenty, po dobu 24 msc me pobrat maximln ti tisce korun na jedno dt.

Za deset msc, kdy zkon plat, dostalo u nhradn vivn pes osm tisc dt. dost na ady pilo pes devt tisc. Akoliv jejich poet stoup kadm mscem, zatm je zjem men, ne se ekalo.

Podle bval ministryn prce a socilnch vc Jany Malov (SSD) mlo nhradn vivn pomoci a 24 tiscm dt. Nen proto vylouen, e se mechanismus piznn platby pozmn.

Aktuln nhradn vivn funguje necel rok, nastaven podmnky proto teprve vyhodnocujeme. Probh vzkum mezi pjemci nhradnho vivnho, vstupy oekvme bhem lta. Podle vsledk tohoto vzkumu lze ppadn o njakch zmnch uvaovat, sdlil Jakub Augusta z tiskovho oddlen ministerstva prce a socilnch vc.

Vztahy v rodin

Kdy chce rodi o alimenty na ad podat, dokld, e kvli dlunmu vivnmu podal nvrh na exekuci nebo e b soudn vkon rozhodnut. Samozejmost je, e m pravomocn rozsudek o vivnm, tedy rozhodnut soudu, kolik penz nle dtti od druhho rodie a doklad, e je dt nezaopaten.

Podle editelky neziskov organizace na podporu rodiovstv Aperio Eliky Kodyov je mylenka nhradnho vivnho v zsad sprvn a potebn, pot je v nastaven eskho systmu. Pro nkter rodiny s nzkmi pjmy jim piznn vivnho nic do rozpotu ve vsledku nepinese. Pot se toti do pjmu a odr se v piznn dalch dvek.

Pro ty, co jsou u na dvkch, se to nevyplat, protoe tm pdem pijdou o dvky jin. A ti, kte zatm dn dvky neberou, musej pemlet, jestli pekonvat vechny s tm spojen pekky jako exekuce, administrativa a tak dle. Vidme toti, e lidi, kte zatm dn dvky neberou, ani neuvauj o tom, e by o n mli dat, a to i ve chvli, kdy u by mli nrok, pkladem je pspvek na bydlen, k.

Dal pekkou je to, e matce nebo otci se asto nechce podvat na bvalho partnera exekuci. Tm mete eskalovat konflikt s druhm rodiem, co se ada z nich urit zdrh. A je to nco, co me dl zkomplikovat i vztah dt s otcem nebo neplatc matkou, vysvtluje.

Krom toho rodiny limituje i to, e nhradn vivn mohou dti pobrat pouze po omezenou dobu, zvauj proto, zda se jim vbec vyplat o dvku dat.
Je to administrativa navc, kter rodim zkomplikuje ivot. Stt to nastavil tak, aby ho samoivitelky moc penz nestly, dodv Kodyov. V neposledn ad je podle n mezi rodii o monosti erpn nzk povdom.

To, e podn exekuce na otce nebo matky svch dt pro nkter lidi nen een, potvrzuj i data Exekutorsk komory R. Loni exekutoi zaali eit 4 200 ppad kvli neplacen vivnho, z nich 3 800 se tkalo aliment na dti. V roce 2020 bylo ppad 2 862. Podle exekutor za nrstem me bt zaveden nhradnho vivnho od sttu pro dti neplati. Nrst nen ale takov, jak bychom oekvali, uvedl viceprezident komory Martin Tunkl.

Pes 1 700 korun na dt

Samotn vyplcen podle ad prce probh hladce. Pokud ednci dvku nepiznaj, jedn se pedevm o ppady, kdy nen dost pln. Tedy adatel nedolo nkter z povinnch podklad, k mluv ad prce Kateina Bernkov.

Jak se da adm zptn po neplatich alimenty zskat, zatm nen znmo. Stt je zane vymhat, a kdy ztrat dt nrok na nhradn vivn, to je po 24 mscch.

Podle dat adu prce mly o dvku v loskm roce zjem zejmna matky. V 13,7 procenta pak otcov. V drtiv vtin ppad ad dvku adatelm piznal, jej prmrn ve inila 1 737 korun.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts