Od z pjde dat o dotaci na kamna na mru, ty pitom stoj stovky tisc

0
58

Do konce ervna letonho roku byla podporovna standardn topidla. Vyberete si ho, objednte montn firmu, ta pijede a nainstaluje vm jej. Od z se to roz i na topidla, kter se dlaj na kl kadmu zkaznkovi, piem kamna se stav a na mst, vysvtluje editel Sttnho fondu ivotnho prosted Petr Valdman.

Do programu jsme to zaadili proto, abychom systm, kter pln stejn efekty, co se te kvality spalovn a vyuvn obnovitelnch zdroj energie, nediskriminovali, uvd Valdman.

Cech kamn ve tvrtek vydal desatero pro vbr a stavbu individuln stavnho topidla. Zjemcm to m pomoct, aby se pi vbru kamne nesplili. Z desatera vyplv, e pozen na mru stavnch kamen trv nkolik msc. Nejprve je poteba si zvolit toho sprvnho kamne, piem Cech neskromn doporuuje, aby zkaznk vybral z jeho ad. O tch lidech nco vme a navc jim nabzme pravideln vzdlvn, mn prezident organizace Libor Soukup.

Nsleduj dv schzky s vyvolenm kamnem. Na prvn z nich se mluv o potebch a zmrech klienta. Tedy o tom, jak een by se pro domcnost hodilo nejlpe. Na druh schzce u se e technick podoba topidla. Nsleduje vytvoen nvrhu, odsouhlasen rozpotu a smlouva. Zkaznk by se ml ujistit, e kontrakt obsahuje technickou specifikaci, vkresovou dokumentaci, dokumentaci o dimenzovn topidla i odkaz na pslunou normu.

Teprve potom se kamn pust do dla. U subdodavatel objedn ve, co ke stavb potebuje. Vzhledem k tomu, e jde o zakzku na mru, me doruen jednotlivch komponent trvat i nkolik msc. Samotn realizace topidla v domcnosti kamnovi zabere jeden tden a msc.

Pi pedvn topidla by ml zkaznk podle desatera poadovat nvod k pouit a pedvac protokol. Zkaznk by ml sledovat kamne, zdali postupuje podle rad desatera, dopluje Soukup.

Signl z ministerstva

Od nronosti realizace se odvj i cena. U akumulanch kamen, vcegeneranch topidel, kter v nkolik tun a jsou centrem pbytku, cena zan na 300 tiscch korunch, upozoruje Soukup.

V hobby marketu se d topidlo podit za jednotky a destky tisc korun, ale to jsou pmotopy vhodn teba na pechodn bydlen, chaty a chalupy. Do pbytku na trval bydlen chci topidlo, kter bude vytpt dm kontinuln po cel topn obdob od podzimu do jara. V kamnech se top jednou denn nebo jednou za dva dny podle toho, jak je tepeln spd. Nen to topidlo, u kterho sedte a pidvte do nj devo. Jednou denn do nj vlote teba osm polnek, krtnete, zaplte a jdete od toho pry, vysvtluje Soukup.

Vzhledem ke statiscovm nkladm je zaazen individulnch akumulanch kamen do programu Nov zelen sporm sp symbolickho charakteru. Domcnost na n me zskat dotaci maximln 45 tisc korun. Dotace je zlomkem celkov stky, ale zrove jde o dleit signl z pohledu ministerstva ivotnho prosted, e i toto topidlo je srovnateln s ostatnmi typy podporovanch zdroj, dodv Valdman.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno