Odpojen od mezinrodnho platebnho styku? Ve he jsou dal protirusk sankce

0
56

Spojen stty a dal zpadn zem oznmily pijet protiruskch sankc pot, co Moskva oficiln uznala nezvislost separatistick republiky v Luhansku a Doncku na vchod Ukrajiny. Tresty m na rusk banky i vlivn oligarchy. Stranou ale nezstvaj ani kapitlov trhy nebo energetick politika.

Velk Britnie prozatm zaclila na pt ruskch bank, a to konkrtn na Rossija, IS Bank, General Bank, Promsvjazbank a Black Sea Bank. Americk prezident Joe Biden ve svm projevu oznmil sankce proti dvma velkm ruskm bankm, a to VEB a vojensk bance Promsvjazbank. Evropsk unie pak souhlasila se zaazenm bank, kter jsou zapojen do financovn separatistickch aktivit na vchodn Ukrajin, na ernou listinu.

Americk ministerstvo financ zrove uvedlo, e veker aktiva ruskho bankovnho sektoru, kter spadaj pod jurisdikci Spojench stt, budou okamit zmraena. Americk sankce se v ppad prohlouben konfliktu na Ukrajin mohou brzy dotknout i spolenost VTB nebo Sberbank.

Souasn sankce se dotkaj i kapitlovch trh. Evropsk unie svm investorm zake obchodovat s ruskmi sttnmi dluhopisy. Clem toti je, aby se co mon nejvce omezilo financovn ruskch eskalanch a agresivnch politik.

K omezen obchodovn s ruskm sttnm dluhem se odhodlaly i Spojen stty. Amerian, kterm ji bylo dve zakzno pmo investovat do ruskho sttnho dluhu, budou mt od potku bezna rovn zakzno nakupovat jej i na sekundrnm trhu.

Sankce cl i na vlivn rusk elity

Evropsk unie bhem ter zrove uvedla, e na jej dosavadn sankn seznam pibydou vce ne ti stovky poslanc rusk Sttn dumy, kte navrhli uznn nezvislosti separatistickch zem na vchod Ukrajiny. Sankce postihnou tak na dv destky dalch initel i subjekt. Unie zrove zmraz veker majetek, kter v zemch EU tyto osoby maj a zake jim na zem evropskch stt cestovat.

Velk Britnie i Spojen stty pak zaclily na blzk a vlivn spolupracovnky Vladimra Putina. Jde teba o Gennadije Timenka, kter je spolumajitelem rusk plynrensk spolenosti Novatek, nebo o miliarde Igora a Borise Rotenbergovy, jejich stavebn firma se zaobr mimo jin vstavbou plynovod a elektrickho veden.

Sankce vak dopadly tak teba na prvnho zstupce nelnka generlnho tbu a bvalho ruskho premira Sergeje Kirijenka, na kterho se kvli otrav ruskho opozinho vdce Alexeje Navalnho u dve vechny ti velk zpadn bloky ve svch dvjch sankcch zamily. Zpadn stty sankcionovaly teba i na Alexandera Bortnikova, fa Federln bezpenostn sluby, kter v Rusku pln mimo jin funkci kontrarozvdky.

Odnese to i plynrensk Gazprom

Spojen stty a Evropsk unie ji zavedly sankce tak na rusk energetick a obrann sektor. Rusk sttn plynrensk spolenost Gazprom, jej ropn odno Gazpromnf a producenti ropy Lukoil, Rosnf a Surgutnftegaz, budou muset elit rznm typm ekonomickch omezen, a to teba v oblasti dovozu.

Znanm odvetnm opatenm je i tern krok Nmecka. To toti peruilo schvalovac proces pro nov plynovod Nord Stream 2, kter je vtinovm zpsobem prv pod kontrolou ruskho koncernu Gazprom.

Joe Biden zrove varoval pedstavitele americkho ipovho prmyslu, e maj bt pipraveni na mon omezen svho exportu do Ruska. Clem Spojench stt tak me bt omezen pstupu ke globlnm dodvkm zpadn elektroniky.

Podobn opaten v oblasti elektrotechnickho prmyslu byla v platnosti teba i bhem studen vlky ve dvactm stolet. I kvli tmto sankcm byl Sovtsk svaz dlouh lta zaostal a ekonomick sankce tak negativn dopadly na sovtsk hospodsk rst.

Jednm z nejtvrdch opaten by bylo odpojen ruskho finannho sektoru od systmu SWIFT, kter slou k zajitn mezinrodnho platebnho styku. Ten toti podlh prvu Evropsk unie a zrove jej vyuv a 11 tisc finannch instituc v asi 200 sttech svta.

V roce 2012 byly od systmu SWIFT odpojeny rnsk banky, jako sankce proti vzrstajcmu rnskmu jadernmu programu. rn tehdy piel o polovinu pjm z vvozu ropy a 30 % zahraninho obchodu. Pokud by se to nyn dotklo ruskch bank, nejvce by na tom tratily Spojen stty a Nmecko, jejich banky jsou pes SWIFT systm na ty rusk nejvce napojeny.

Vzvy k omezen pstupu do systmu SWIFT byly ve he u v roce 2014, kdy Moskva anektovala Krym. To Moskvu tehdy pimlo k vvoji alternativnho systmu zasln zprv, SPFS.

Souasn data vak ukazuj, e systm SPFS se v mezinrodnch transakcch prosazuje jen obtn. Poet takto zaslanch mezinrodnch plateb byl v roce 2020 jen asi ptinov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno