Paliva v esku za tden zdraila. Trend bude pokraovat, soud odbornci

0
43


ilustran snmek


| foto: Martin Stola,
MAFRA

Vyplv to z daj spolenosti CCS, kter ceny sleduje. V dalch tdnech bude podle analytik zdraovn pokraovat.

Pohonn hmoty v R zlevovaly vytrvale od konce loskho jna. Pot zdraily v prvnch dnech letonho roku, aby nsledn dva tdny opt zlevovaly. Zdraen, kter pilo v poslednch dnech, analytici ale oekvali. Paliva jsou dra ne ped rokem. Za benzin tehdy idii platili o 83 hal mn ne nyn, nafta byla levnj o 2,29 koruny.


Za rstem cen benznu stlo nejen zdraen na burze v Rotterdamu, ale tak postupn rst mar na naich erpacch stanicch. Ty byly toti z dlouhodobho pohledu na podprmrnch hodnotch. U nafty dokzala rst cen na burze prakticky eliminovat nadle posilujc koruna. Poptvka po naft na topn ely navc slbne dky pdu cen zemnho plynu a naplnnm plynovm zsobnkm, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

V ptm tdnu oekvaj experti pokraovn rstu cen paliv. Analytik spolenosti XTB Ji Tyleek upozoruje pedevm na dal zdraovn ropy a tak zvyovn velkoobchodnch cen paliv v Evrop. Benzin by opt mohl zdraovat rychleji, a cena benzinu i nafty by se tak mohla brzy vyrovnat, odhaduje Tyleek. Od silnjho rstu cen podle nj jet chrn idie siln esk koruna.

Dal rst cen pedpokld i Lajsek. Podle nj bude efekt siln esk koruny postupn slbnout a zrove by dle mly rst mare obchodnk. Zdraovn Lajsek pitom oekv i u nafty, a to kvli blcmu se embargu na dovoz ruskch pohonnch hmot do EU. V podstatnm zdraen by vak pohonnm hmotm mohly zabrnit obavy o globln recesi, dodal Lajsek.

Nejlevnj jsou pohonn hmoty v Krlovhradeckm kraji. Litr benzinu se u tamnch erpacch stanic prodv v prmru za 36,50 koruny, litr nafty za 36,88 K. Naopak nejvce se za paliva plat v Praze. Litr benzinu stoj v hlavnm mst prmrn 38,68 K, nafta se tam tankuje v prmru za 39,15 K/l.

Prmrn ceny pohonnch hmot v R k 25. lednu 2023 (v K/l):
Kraj Natural 95 Nafta
R 36,99 37,41
Praha 38,68 39,15
Stedoesk 37,30 37,77
Jihoesk 36,61 36,91
Plzesk 37,01 37,26
Karlovarsk 36,70 37,43
steck 36,59 37,02
Libereck 36,70 37,12
Krlovhradeck 36,50 36,88
Pardubick 36,73 37,11
Vysoina 37,07 37,37
Jihomoravsk 37,31 37,69
Olomouck 37,11 37,76
Zlnsk 36,53 36,95
Moravskoslezsk 36,96 37,32
Zdroj: CCS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno