Piloti aerolinek SAS vstupuj do stvky, dopravce se obv o peit

Stvka pichz po mscch spor mezi zamstnanci a vedenm firmy. Spolenost se sna zotavit z pandemie bez dalho zvyovn nklad, kter by j podle nzoru veden znemonilo konkurovat levnjm pepravcm. Vy mzdy ale v souasnosti poaduj zamstnanci po cel Evrop kvli prudkmu rstu ivotnch nklad, uvedla agentura Reuters.

Stvka je v tuto chvli pro SAS zniujc a ohrouje budoucnost spolenosti spolu s pracovnmi msty tisc koleg, uvedl generln editel aerolinek Anko van der Werff. Chovn odbor pilot oznail za bezohledn a obvinil je, e nechpou kritickou situaci, v n se SAS nachz.

Odbori vak obviuj spolenost. f odborovho svazu pilot Martin Lindgren ekl, e veden SAS o dohodu nestoj a chce stvku. Piloti jsou podle nj pipraveni obnovit jednn, ale vyzval zamstnavatele, aby zmnil svj postoj.

Podle odbor se ke stvce pipoj tm tisc pilot v Dnsku, vdsku a Norsku. Stvka tak bude jednou z nejvtch v odvtv leteck dopravy od stvky v British Airways v roce 2019, kter kvli neshodm ohledn mezd zruila vtinu let britskch aerolinek.

Analytik spolenosti Sydbank Jacob Pedersen odhadl, e stvka by SAS mohla denn stt kolem 80 a 90 milion dnskch korun (266 a 300 milion korun). Stvkou podle nj utrp tak prodej letenek spolenosti na budouc lety.

Ztrtov aerolinky SAS se sna o restrukturalizaci svho podnikn rozshlmi krty v nkladech, zsknm nov hotovosti a pemnou dluhu na vlastn kapitl. Je to o nalezen investor. Jak m stvka v nejrunjm tdnu za poslednch dva a pl roku pomoci najt a pilkat investory? ekl van der Werff.

Aerolinky odhaduj, e kvli stvce budou muset zruit zhruba polovinu pravidelnch let, a e se tak stvka dotkne piblin 30 tisc cestujcch kad den. Spolenost, ve kter maj podly vldy vdka a Dnska, minul msc pepravila v prmru 58 tisc lid denn a lt do destinac v Asii, Evrop a Spojench sttech.

Dnsko je ochotno poskytnout SAS dal finann injekci a odepsat dluh pod podmnkou, e aerolinky najdou tak soukrom investory. vdsko dal finann injekci odmtlo, zatmco Norsko, kter podl v aerolinkch v roce 2018 prodalo, ale stle vlastn dluh spolenosti, uvedlo, e me pistoupit na pemnu dluhu na vlastn kapitl.

Platnost kolektivn dohody mezi SAS a odborovou organizac pilot skonila 1. dubna. Nov vyjednvn zaala loni v listopadu, ani po mscch vyjednvn se ale nepodailo dojednat dohodu. Piloty pobouilo rozhodnut SAS pijmout nov piloty prostednictvm dvou novch dceinch spolenost Connect a Link msto toho, aby firma znovu pijala bval zamstnance proputn v dob pandemie, kdy o prci pila tm polovina pilot.

Stvka se nedotkne pilot Link a Connect, v odborech je celkem 260 pilot tchto dvou spolenost. Stvka se nedotkne ani externch partner SAS, ktermi jsou Xfly, Cityjet a Airbaltic.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts