Plyn v esku opravdu zdrail nejvc v EU, stoj si za svm bruselt statistici

0
48

Data, kter Eurostat zveejnil 26. dubna 2023, nm poskytl esk statistick ad (S), sdlil Eurostat. daje vychzej z metodiky popsan v regulanm nazen EU 2016/1952, kter plat pro vechny zem EU. Jej prvn poadavky a pokyny pro vykazovn zajiuj, e daje jsou srovnateln ve vech lenskch sttech, upozornil Eurostat.

Unijn statistick ad ve stedu oznmil, e ceny plynu pro domcnosti se loni ve druhm pololet v esk republice zvily meziron o 231 procent, zdaleka nejvce ze vech zem EU. Napklad na Slovensku rst inil 18 procent a byl druh nejni v EU.


Potvrzujeme, e sbr dat a pouit metodika odpovdaj cenm, jak jsou tovny zkaznkm. Konen ceny, kter plat zkaznci, zahrnuj kompenzan opaten pijat vldou, uvedl Eurostat. V zvislosti na typech zkaznk, tedy zda jde o domcnosti, anebo o velk odbratele, se me rst cen liit. Eurostat zveejuje vvoj cen pro oba typy odbratel energi, steden zprva se tkala domcnost.

Mluv Energetickho regulanho adu (ER) Michal Kebort ve stedu upozornil, e ceny uvdn Eurostatem vychzej z tehdejch cenovch nabdek dodavatel na trhu urench novm zkaznkm. Drtiv vtina lid v esku tak v t dob platila za plyn ni ceny.

Eurostat pot srovnn s pedchozm rokem v nrodnch mnch. Proto bylo zven cen plynu meno v eskch korunch, upozornil Eurostat.

Problm dvojch cen

Akoli by podle vyjden Eurostatu mly vechny zem postupovat stejn, ve skutenosti to tak nen. Na rozdly upozornil tento tden u Energetick regulan ad a ukzaly ho i metodick listy Eurostatu.

Vechny zem nazen EU 2016/1952 dodruj v tom smyslu, e hls koncov ceny pro domcnosti vetn vech slev, poplatk i dan vetn DPH.

Jen nkter, jako napklad Rakousko, je vykazuj podle toho, co skuten plat vechny domcnosti, protoe erpaj z fakturanch systm dodavatel. Jin, jako esko, poslaj rovn skuten domcnostmi placen ceny, ovem jen za zlomek odbratel, konkrtn tch, kte v danm obdob mnili dodavatele.

Lep je v tomto smru zejm pstup Rakouska, nebo v ploze I, bodu 3 evropsk metodiky pro ceny plynu se uvd daje zahrnuj vechny zkaznky v domcnostech….. Podobn u elektiny se pe Ceny jsou prmrn vnitrosttn ceny tovan zkaznkm v domcnostech.

Tyto ceny vak podle ER esko do Eurostatu neposl. ER jsou k dispozici pouze veejn dostupn cenky, kter dodavatel zveejuj v rmci aktuln nabdky (zkon bohuel neukld dodavatelm za povinnost skuten hrazen ceny komukoliv vykazovat) jde tedy o cenky akvizin, s vymi ne prmrnmi skuten hrazenmi cenami. Na tyto nedostatky databze Eurostatu a monou nesourodost porovnn upozoruje ER dlouhodob, uvedl mluv adu Jan Hamrnk.

tte Kad zem hls Eurostatu ceny energi jinak, ukazuje pohled na data

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno