Podpora jdra stoup. Mli bychom bt sobstan, kaj ei v przkumu

0
36

Naposledy zskal rozvoj jdra obdobnou podporu jako nyn v roce 2009, kdy ji vyslovilo 71 procent. Tehdy energetick spolenost EZ zahjila zakzku na dostavbu dvou blok Jadern elektrrny Temeln, kterou nsledn v roce 2014 zruila.

Agentura IBRS (International Business and Research Services, s. r. o.) provedla przkum na pelomu jna a listopadu mezi pti sty respondenty. Z vsledk vyplynulo, e spolu s podporou rozvoje jdra mezi lidmi poslil i nzor, e R by mla bt ve vrob elektiny sobstan. Podporuje to 97 procent populace.

Tm osm z deseti respondent je zrove pesvdeno, e energetickou sobstanost ovlivuj vlen udlosti na Ukrajin. Ti tvrtiny lid se souasn obvaj peruen dodvek plynu z Ruska, uvedl jednatel agentury IBRS Milo Rybek.

V poslednm obdob vrazn sl nzor, e budoucnost energetiky v esk republice spov pedevm v koexistenci jdra a obnovitelnch zdroj, tedy tch, kter nejsou vzny na dodvky fosilnch paliv z Ruska, doplnil Rybek. Jak rozvoj jadern energetiky, tak i rozvoj obnovitelnch zdroj nyn podle nj podporuje 56 procent dotzanch. Proti jaru je to nrst o deset bod.

Vy podpora rozvoje jdra se podle agentury projevila i v jednoznanm souhlasu s nvrhy vldy v oblasti podpory jadern energetiky. S nimi v przkumu souhlasilo 84 procent respondent.

Nmstek ministra prmyslu a obchodu Tom Ehler potkem msce uvedl, e ministerstvo prmyslu a obchodu pipravuje podklady pro rozhodnut o uvaovan vstavb dalch blok v eskch jadernch elektrrnch. Ty by mohly doplnit nov blok v Dukovanech, jeho dodavatele vybr polosttn firma EZ v tendru zahjenm letos v beznu. Prvn nabdky od t uchaze m EZ dostat do konce listopadu.

esko m v souasnosti est jadernch blok ve dvou elektrrnch. Dva bloky, kad o vkonu piblin 1 000 megawatt (MW), jsou v Temeln. tyi men bloky s vkonem 510 MW stoj v Dukovanech. Zprovozovny tam byly v letech 1985 a 1987 a potalo se s jejich ticetiletou ivotnost. EZ nyn pedpokld, e by mohly slouit edest let.

Nov blok v Dukovanech chtj stavt severoamerick spolenost Westinghouse, francouzsk EdF a korejsk KHNP. Finln nabdky by mly dt do konce ptho roku, smlouva s vtznm uchazeem m bt uzavena do konce roku 2024. Blok se m zat stavt v roce 2029, zkuebn provoz by ml bt sputn o sedm let pozdji.

Jadern elektrrny produkuj zhruba tetinu veker elektiny vyroben v esku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno