Podvodnci maj v online prosted n, vznikne speciln vyetovac tm

Meziron jsme zaznamenali tm osmnctiprocentn nrst kriminality pchan v prosted internetu, piem kybernetick kriminalita v roce 2021 inila vce ne est procent z celkovho potu vech registrovanch trestnch in, uvedl policejn prezident Martin Vondrek, kter zdraznil potebu prevence v oblasti kyberbezpenosti.

Kvli neustlmu nrstu proto vznikne v polovin ervence v policii speciln tvar pro boj s kyberkriminalitou, kter by do dvou msc ml mt veden a zat fungovat od ledna, kdy do nj budou peveden dv struktury z Nrodn centrly proti organizovanmu zloinu.

estiprocentn podl na veker kriminalit, konkrtn 9 500 takovch skutk, sice nezn jako tak velk slo, Vondrek ale upozornil, e ped deseti lety to bylo jen pl procenta. Trend online kriminality je tedy rozhodn na vzestupu. Policejn prezident tak dodal, e objasnit se da jeden ze ty takovch ppad.

Petr Hutla, len pedstavenstva eskoslovensk obchodn banky (SOB) upozornil, e dn banka po svch klientech ned jakkoli citliv daje, jako je slo karty, PIN nebo pstupov daje do internetovho bankovnictv. Dodal tak, e podvodnci vm asto nevhaj volat uprosted noci.

Pozor na falen banke i policisty

Nejastj trestnou innost, kter je pchan na internetu, jsou rzn podvody. Nsleduje nabourn do potae, dle zskn, padln a pozmnn platebnho prostedku. Podvodnci tak cl na dti, z nich se sna vylkat citliv fotografie i videa.

tonci se z lid velice asto sna vylkat citliv daje k jejich tu prostednictvm fiktivn platebn brny, kterou obtem zalou pes e-mail. Ten se pitom tv jako oficiln zprva od banky. Jakmile je klient do podvodn strnky zad sv daje, padaj do rukou podvodnk. Odbornci v tomto smru doporuuj zkontrolovat si, z jak domny zprva pila. To zjistte po kliknut na e-mailovou adresu odeslatele.

Druhm zpsobem, kter ns hodn trp, jsou podvodn telefonty i maily, kde vystupuj banki, edn osoby i policist. Adresta vyds, e jeho penze jsou patn zajitny. Takovm lidem se ozve falen policista a porad, e se vm ozve bank s pokyny, e mte pevst sv prostedky na bezpen msto. To, kam penze jsou pevedeny, bezpen urit nen, k Vondrek a dodv, e dal formou je snaha vylkat z obti citliv videa a fotografie, ktermi mohou pachatel sv obti vydrat.

Nejdleitj je prevence

Policist a bankovn specialist z SOB na zatku roku 2020 spustili na zkladnch a stednch kolch spolen vukov program Tvoje cesta #onlinem. Program je zamen na rizika, s nimi se dti setkvaj v digitlnm prostoru, zejmna na socilnch stch.

SOB dle v loskm roce pedstavila vukovou aplikaci SOB Filip poznej svt penz, kterou si na platformch Android, iOS sthlo u pes est tisc uivatel. Aplikace je postavena na krtkch edukativnch videch. K souasnm 30 dlm prv nyn pibude osm serilovch dl, ke kterm vytvoili scne prv policejn preventist a bankovn experti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts