Pokud Putin vypne plyn, Nmci a ei si pomohou, shodli se ministi

Skela a Habeck i proto podepsali spolenho prohlen, kter m eskou a nmeckou koordinaci stvrzovat. Respektovat pi dalch krocch chtj i zsadu evropsk solidarity.

Vladimir Putin zneuv energetiku jako zbra. Dky statenosti Ukrajinc a pomoci ze strany zpadnch zem Putin dneska dobe v, e v ppad podpory Evropy neme Putin vlku na Ukrajin zvldnout, a proto se sna navyovat cenu zemnho plynu. Chce naruit sociln smr v Evrop a podlomit zpadn podporu Ukrajiny. Spoluprce s Nmeckem bude i proto klov, ekl Skela.

Nmeck ministr Skelova slova potvrdil a dodal, e orientace na Rusko v minulch letech byla velk nmeck politick chyba.

V minulosti se Nmecko pli jednostrann orientovalo na Rusko a nae hospodsk strategie se a pli zamila na rusk zemn plyn. To byla velk politick chyba, ekl Habeck s tm, e nyn bude v tto dob klov hlavn vzjemn spoluprce.

Plnovan desetidenn servisn odstvka plynovodu Nord Stream 1, kter vede po dn Baltskho moe z Ruska do Nmecka, zapoala v pondl. Nmecko u ped nkolika dny varovalo, e Rusko by z politickch dvod nemuselo dodvky vbec obnovit.

Nebylo by pekvapiv, kdyby Rusov nali pi drb njak mal technick nedostatek a ekli, e plynovod te u nemohou zapnout. Kdokoli se zdravm rozumem tuto variantu neme vylouit, ekl Habeck u dve v rozhovoru pro nmeck asopis Die Zeit.

Od Putina ekejme to nejhor, tvrd Skela

U bhem ervna Rusov snili tok zemnho plynu do Evropy na asi 40 procent pvodn kapacity. Zdvodnili to technickmi problmy, a to konkrtn opodnm nvratem ruskch kompresorovch turbn, jejich servis v Kanad provdla nmeck spolenost Siemens Energy. Skela vak m z monho zastaven dodvek plynu do Evropy tak obavy, co potvrdil i bhem pondl tiskov konference.

Myslm si, e od lovka, kter neustle le, musme ekat to nejhor. My sice vme, e se stle jedn jen o technickou drbu, ale musme bt na dal okolnosti pipraveni. Pokud by nedolo k zprovoznn plynovodu Nord Stream 1, museli bychom pistoupit k spornmu reimu v ppad domcnost i v prmyslu, ekl esk ministr.

Pokud Rusko sv dodvky opravdu stopne, ohrozilo by evropsk plny na naplnn zsobnk ped blc se zimou, a jet vce by pitvrdilo souasnou energetickou krizi. Podle evropskch politik by to odnesly skoro vechny lensk stty Evropsk unie.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts