Policie provuje podezen ze zpronevry penz klient REMA PV Systm

0
77

Pokud se podezen potvrd, me nastat situace, kdy kolem t tisc klient REMA PV Systm, skon bez svch penz a budou muset za likvidaci solr zaplatit znovu jin firm. Spolenost REMA PV Systm provuje i ministerstvo ivotnho prosted (MP)..

Ji loni v listopadu portl iDNES.cz informoval o tom, e dvojici podnikatel policie dle informac z katastru nemovitost obstavila pozemky a rodinn domy. Podle naich zdroj souvis provovn mon trestn innosti s kauzou spojenou se zlohami provozovatel fotovoltaik na pozdj recyklaci solr.

Oznmen na policii podalo nkolik provozovatel, mezi kter pat napklad spolenosti LASTA SUN, FVE Triangle, WIS Energo, FVE Boeltice, APTPOWER. Jen firmm, kter oznmen podaly, mla vzniknout koda ve vi piblin 24,5 milionu korun. Podle policie se ale na tu spolenosti REMA PV Systm v dob zahjen provovn nachzelo pouze necelch 18 milion korun.

Kde jsou penze od solrnk

Provozovatel solrnch elektrren se konkrtn obvaj toho, e z kolektivnho systmu bylo vyvedeno nkolik stovek milion korun. Z veejn dostupnch etnch rozvah firmy je potom patrn, e od roku 2018 jsou penze na tu firmy REMA PV Systm pesouvny do kapitoly dlouhodobch pohledvek.

Skutenmi vlastnky REMA PV Systm jsou podle registru skutench majitel Karel Bene, David Bene a Ladislav Duek. Stejn osoby jsou skutenmi vlastnky i spolenosti REMA Systm a.s., kter je podle informac redakce zrove 90% vlastnkem prv REMA PV Systm. Vyplv to i ze zpisu z valn hromady z 21. 11. 2022, kter je zaloen u rejstkovho soudu.

Redakce se proto obrtila s dost o vyjden na kontaktn emailovou adresu, kter je shodn pro ob spolenosti. Dotazy smrujc k solrnm panelm a REMA PV Systmu muste adresovat do REMA PV Systmu a.s., REMA Systm a.s. je jin spolenost, sdlila Julie Melnykov, tiskov mluv REMA Systm. Na dotaz, na koho se m redakce obrtit s dost o vyjden za REMA PV Systm, nsledn pouze uvedla: REMA Systm nen s REMA PV Systmem jakkoli propojena. Na stejn opakovan dotaz pak sdlila: Stanovisko k REMA Sytmu jsem vm ji sdlila. Pokud ho nehodlte akceptovat a budete uvdt jin daje, budeme to nuceni povaovat za myslnou a vdomou snahu pokozovat dobr jmno REMA Systm a.s. a k tomu budeme init pslun prvn kroky.

Ob spolenosti jsou kolektivnmi systmy, avak kad se vnuje jinmu oboru. Spolenost REMA Systm, a.s. je kolektivnm systmem zptnho odbru vyslouilch elektrozazen, zatmco REMA PV Systm, a.s. je kolektivn systm zptnho odbru solrnch panel. Ji dve REMA Systm, a.s. pro iDNES uvdla, e ve uveden problmy se tkaj pouze REMA PV Systm a.s.

Spolenost Rema PV Systm provuje i MP. Kontrola spolenosti REMA PV Systm, a.s. stle probh bude a ukonena, a MP obdr veker podklady od kontrolovan spolenosti a na jejich zklad bude moci dojt k relevantnmu zvru. Kontrolovan spolenost poskytuje poadovan podklady postupn, nekompletn, s asovmi odstupy, uvedla za MP tiskov mluv Lucie Jetkov, podle kter kontrolovan osoba nevytvoila podmnky pro efektivn vkon kontroly. Dodala, e MP tak poskytuje v ppadu plnou souinnost dle poadavk Police R.

Spolenost REMA PV Systm podle informac policie spravuje finann prostedky a 3000 provozovatel fotovoltaickch elektrren. Podle policie tak nemus bt ve kody konen a nelze ani vylouit, e poet pokozench me rapidn narst. V konenm dsledku tak, pokud by se podezen potvrdilo, me nastat situace, kdy provozovatel fotovoltaickch elektrren, kte vyuvaj slueb REMA PV Systm, skon bez svch penz a budou muset za likvidaci solr zaplatit znovu jin firm.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno