Polovina ech investuje, stle vce lid vak et pod matraci

Spolenost Generali Investments dnes pedstavila vsledky przkumu, kter mapuje vztah ech k investovn. Z aktulnho przkumu dle vyplv, e investin nejaktivnj jsou mlad lid do 26 let. Z nich sv spory investuje hned 61 procent. ei tak pestvaj dvovat spoen.

V souasn ekonomick situaci mus ei zat vce pemlet o tom, jak ochrnit svoje spory. Zatm vak mme v tto oblasti znan mezery. Tetina lid napklad vbec nee, zda jsou jejich investice chrnn proti inflaci, k obchodn editel Generali Investments CEE Petr Mederly.

tvrtina ech si navc mysl, e nejvhodnj je ukldat penze na bnch tech nebo v hotovosti. Kvli tomu mohou znanou st hodnoty svch spor velice rychle pijt. Kdy k tomu piteme i ty, kte preferuj spoic produkty, kter svmi roky inflaci ani zdaleka nevyrovnvaj, je to u dokonce 53 procent vech ech, dodv.

Vce ne polovina m o sv finance strach

O sv finance se strachuje 60 procent ech. Za jejich obavami stoj vedle rostouc inflace i vysok cena bydlen i zdraovn energi. Vce ne dv tetiny lid, tak v poslednm roce vce pemlely o tom, jak chrnit svoje spory. Inflace se obv tm sto procent dotzanch.

Ceny energi ovlivuj finann chovn ech stle vce. V roce 2020 ovlivnil covid investin rozhodovn ech v 61 procentech, aktuln geopolitick a makroekonomick situace zmnila chovn u 58 procent. Inflace, drah energie, tu s nmi jet budou a ei to vnmaj velmi siln. Zrove s tm se ei tak vce zajmaj o likviditu, tedy dostupnost investovanch prostedk, vysvtlil Petr Mederly.

Dn na finannch trzch pak sleduje 61 procent ech, jet loni to pitom byla mn ne polovina. Pi sprv svch financ se podle trhu ale d jen 47 procent lid. Dle przkumu je to ovem i tak oproti minulmu roku nrst o tinct procentnch bod.

Jak se ei chrn ped inflac?

Podle analytika Generali Investments CEE Martina Pohla se echm boj s inflac troch ztil tm, e ministerstvo financ s pchodem nov vldy zmnilo svj pstup k emisi retailovch vldnch dluhopis a ukonilo pro domcnosti velmi vhodn inflan dluhopisy. Tm, e tento produkt ji k dispozici nen, je tak dle Pohla teba inflaci pizpsobit investin portfolio.

Atraktivn jsou v tuto chvli strategick komodity jako ropa, kovy i zemdlsk produkty. Fondy a akcie firem zamench na tato odvtv mohou pinst zajmav zisk dky rostoucm cenm tchto surovin. Stejn tak doporuujeme i fondy zamen na akcie alternativnch vrobc energi, jako je teba n Generali Fond iv planety. Tit budou z vysokch cen energi, ale tak z celkovho pklonu k alternativnm energim, vysvtluje Pohl.

Za posledn rok pak vrazn ochladl zjem o dlouhodob populrn spoic produkty. Podl ech, kte je povauj za nejvhodnj zpsob k uchovvn financ toti za posledn rok klesl ze 36 procent na 28 procent. Naopak vzrostl poet lid, podle kterch je nejlep penze investovat, a to z 39 na 44 procent. Nejastji ei preferuj pm investice do nemovitost, desetina dotzanch nejradji vyuv investin fondy.

Souasn situace na nemovitostnm trhu vyaduje od investor opatrn pstup s drazem na diverzifikaci, nebo prudk rst cen se brzy stane minulost. esk nemovitosti pat mezi nejdra v Evrop a poptvku omez rst rokovch sazeb a psnj limity NB. Slun vnos z kvalitnch nemovitost by vak ml zaruit pozitivn dopad nvratu turist i pklon k njemnmu bydlen, dodv Pohl.

Investuj hlavn mlad. eny jsou zdrenlivj

Celkov investuje do nkterho z investinch produkt 51 procent ech. U mu jde vak tm o dv tetiny, u en naopak jen piblin o tetinu. Nejvce lid investuj do akci napmo i prostednictvm fond do nich investuje 20 procent dotzanch. Do nemovitost investuje 15 procent ech, zvlt mezi mladmi pak zskvaj m dl tm vt oblibu kryptomny. Celkem do nich investuje u tinct procent ech a tetina lid do 26 let.

Nastupujc generace se obecn vce zajm o zpsoby, jak zhodnocovat svoje finance. Dn na finannch trzch sleduj tm ti tvrtiny mladch a skoro dv tetiny z nich u samy investuj. Jsou tak odvnj a astji vnmaj vkyvy hodnot investic nikoli jen jako nebezpe, ale tak jako investin pleitost. Zatmco pro ostatn jsou kryptomny asto pli volatiln, pro mlad jsou naopak lkav i dky tomu, e do nich mohou investovat u od malch stek i pomoc mobilnch aplikac, komentuje Mederly.

Vznam kryptomn poroste, analytici ale varuj

Vznam kryptomn a s nimi spojench aktiv podle expert Generali Investments poroste. Zrove ped nimi ale varuj, a to zejmna kvli jejich extrmn volatilit. Za poslednho pl roku klesla hodnota nejznmj kryptomny Bitcoin zhruba o tetinu, z vce ne 1,3 milionu korun na zhruba 900 tisc korun za Bitcoin.

Obvm se, e v tomto smru chyb v esk republice ir osvta. Spousta investor nedoml daov dopady. Nev, jak se na kryptomny dv finann ad, kter jednoznan ekl, e to nen platidlo, vysvtluje Petr Mederly.

Podle nj kryptomny nejsou vhodn pro zanajc investory, jeliko pedstavuj riskantn produkt. Zjem o investovn mezi mladmi vnmme obecn jako velk pozitivum. Zanat ale prv s kryptomnami, kter jsou vysoce nepedvdateln, me bt velk risk. Na druhou stranu se ukazuje, e po prvotnch pokusech s kryptomnami nebo investinmi aplikacemi se mlad asto posouvaj k tradinjm formm investovn. Celkov proto oekvme, e bude v echch do budoucna investor pibvat, co je rozhodn dobr zprva, uzavr Mederly.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts