Potravinov banka nejenom rozdv ovoce a zeleninu. U tak lidi vait

0
118

Kdy jsme zanali, mli jsme piblin jen padest klient a mohli jsme s nimi individuln rozebrat jejich situaci a nabdnout jim jet jinou pomoc ne tu potravinovou. Vechny maminky pochzely z rodin, kde se pli nevailo. Chodilo se do McDonalds, KFC, Burger Kingu, a doma se vaily vtinou jen tstoviny s keupem a srem, ppadn se otevela njak konzerva, k Vra Douov, editelka Potravinov banky pro Prahu a Stedoesk kraj.

ekla bych, e zvyky si lid pinesli v tom ppad z rodin. A to je teba taky dvod, pro jsou te v nouzi. Hotov jdlo je drah, dopluje Douov.

Kad klient, kter m nrok na potravinovou pomoc, dostv jednou tdn zkladn balek s trvanlivmi potravinami, mezi nimi je napklad re, tstoviny, oka i hrch. Krom toho jim potravinov banka nabz i erstv potraviny, jako je peivo, ovoce a zelenina.

Ovoce a zeleninu si potravinov banka dennodenn voz ze supermarket a hypermarket. Podle mluvho spolenosti Tesco je prv ovoce a zelenina nejvce darovanou komoditou. V esk republice jsme v loskm roce darovali potebnm dky spoluprci s potravinovmi bankami celkem 633 tun ovoce a zeleniny, upesuje mluv Teska Jakub ika.

Jen pro pedstavu, celkem za losk rok potravinov banky shromdily pes 9 300 tun potravin, kter rozdlily mezi vce ne 200 000 lid.

Podle Douov mohou klienti ovoce i zeleninu dostat prakticky v neomezenm mnostv. Navc banka o takov komodity rozhodn nem nouzi.

Mla jsem kdysi klientku, kter byla huben, mla mal dti. Pravideln jsem j kala, a si zeleninu vezme a zkus to s n, e to je dobr i pro dti, l Douov. Klientka podle n nsledn dala na jej rady. Pak mi pravideln hlsila, co uvaila, napklad brambory s kvtkem, a sama z toho mla velkou radost. Bylo vidt, e nikdo ji pedtm k tomu nevedl, dodv.

Inspiruje i fkucha

I z tohoto dvodu potravinov banka pravideln pod kurzy vaen, na kter mohou pjemci potravinov pomoci zskat uritou inspiraci. Posledn se konala v ter za asti fkuchae Romana Pauluse. Zjemkyn si mohly vyzkouet ratatouille, jablka peen v tstku i hrachovou polvku.tyi porce pipravovan hrachov polvky vyly na 40 korun.

Nen v tom drah ryba ani drah maso, a pitom to zasyt. V naich krajch jsme zvykl si dt velkou polvku, teba s peivem. Pokud je to takov lutninov polvka, obsahuje i potebn ltky, jako jsou blkoviny a minerly, kter tlo potebuje. Pidali jsme do n hodn koenov zeleniny, esnek, cibuli a myslm si, e to m docela dobrou chu a nen poteba se obvat, e by to bylo mdl, k Roman Paulus.

Inspiraci pila zskat i pan Veronika. Jak uvedla, sama preferuje vaen ped kupovanmi hotovmi jdly. Doma rda pipravuje smaen kvtk nebo zek s bramborem. Nov recepty z erstvch surovin hodl zkouet. Pokud to nikdo nezn, neochutn, nej, tak ani nev, jak to ve skutenosti chutn. Kad je zvykl jst jen syrovou zeleninu a ovoce, pitom ze syrov zeleniny jde uvait opravdu vechno, k.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno