Promnil svj dm na ob akvrium. spn finannk zachrauje korly

0
34

Andrew Sandler zaal investovat do akci u jako student obchodn fakulty wisconsinsk univerzity v Madisonu v roce 1987. Tam zskal i bakalsk titul v oboru financ. Kdy v roce 1991 nastoupil do svho prvnho zamstnn, stal se akciovm analytikem hedgeovho fondu spolenosti Perry Partners. Pozdji pracoval jako vedouc oddlen hedgeovch fond, kde se zabval rizikovou arbitr.

Jeho spolenost Sandler Capital Management nyn sdl v New Yorku a je alternativn firmou pro sprvu aktiv, kter spravuje jak hedgeov fondy, tak fondy soukromho kapitlu.

To je vak pouze st jeho ivota. U vce ne tyicet let je Sandler tak vnivm akvaristou. Zaal jako vtina z nich s malmi ndremi plnmi ivorodek, pokraoval k umle vytvoenm biotopm mosk fauny a skonil u komplikovanch moskch akvri s korlovmi tesy a vzcnmi druhy ryb.

Pvodn jsem vbec nevdl, jak to vechno skon. Vechno lo postupn, vzpomn na potky Sandler. Otzka podle nj rozhodn nestoj tak, e se lovk rozhodne postavit to nejlep akvrium, vechno lo postupn od mench k tm vtm.

Ve je jedinen

V prbhu let zaal Sandler stavt stle vt a komplikovanj ndre s korly. Ve vyvrcholilo jeho souasnm mistrovskm dlem ndr s ivmi korly o objemu bezmla 65 tisc litr mosk vody, kterou m ve svm dom v newyorskm Long Islandu. Tm vechny zdi jsme museli zdemolovat, vybagrovali jsme plku sklepa, dokonce ani stecha nezstala stejn. To ve kvli akvriu, smje se.

V Berln explodovalo ob akvrium, zaznamenaly to i seismografy

Ve od instalac, osvtlen, filtrace, prtoku a drby je na jeho akvriu jedinen. U jen samo plnovn akvria trvalo nkolik let a mohlo by bt cennm nvodem pro kadho, kdo to s tmto konkem mysl vn. Sandler vybudoval tento systm s vyuitm princip bnch v hobby akvaristice, ale v mnohm se inspiroval tak prmyslovmi postupy.

Stavba ndre, jeho cena se pohybuje pinejmenm v dech jednotek milion dolar, konstruktry pimla zvldnout mnoho zajmavch vzev. eili jsme napklad, jestli vytpn ve sklep domu nemme nechat na samu teplou vodu v ndrch. Nakonec jsme to tak udlali, vzpomn na stavbu Sandler.

Nen to vak jeho jedin ndr. V souasn dob m Sandler v dom est dalch mench akvri. Plnuje navc akvrium o objemu 10 000 litr i do kancele sv firmy v New Yorku a tak 800litrovou expozici medz.

Nen to jen hobby

V Sandlerov ppad ji dvno nejde jen o hobby. S pihldnutm k nronosti celho systmu je jasn, e akvrium neslou k tomu, aby se ped nm sedlo v papuch. Pi budovn a naplovn jedinenho tesovho systmu vyvinul Sandler se svm tmem mnoho uniktnch postup pro karantnu ryb i korl. Se svm tmem tak spn analyzoval, jak ryby zpracovvaj nkter patogeny nebo jak reaguj na rzn zpsoby lby a antibiotika.

Rybky l z kulatch akvri. Francouzsk spolenost je pestane prodvat

Sandler a jeho tm jsou svou prac v komunit akvarist proslul. Jeho systmem karantny a oetovn novch ryb ped vysazenm do uzavenho moskho prosted pes prkopnick metody lby korl a po vzdlvn veejnosti a koleg chovatel tes se v souasnosti d miliony akvarist po celm svte. S tm, jak se ocensk prosted po celm svt stv stle kyselejm a korlov tesy stle vce ohroenmi, je jeho sil dleitj i pro zachovn obrovskho mnostv korl a vzcnch druh ryb.

Sandlerv tm tak neustle vyvj nov techniky pe o ryby a korly. Pravideln a dopodrobna popisuje provoz svho systmu a tak dokumentuje dozrvn svch korl nebo jednotlivch druh ryb v prbhu asu. To je proces, kter veejn akvria sdlej jen zdka.

Bez eny by to nelo

Dalm poslnm Sandlerovy spolenosti je rovn vzdlvn veejnosti o ocenech a akvrich, zavdn prkopnickch technologi pro chov a ochranu tes a podpora vzkumnch a vzdlvacch charitativnch organizac. Aby tato prce byla co nejefektivnj, neobejde se bez propojen se socilnmi stmi, kterm vnuje nemalou pozornost. Nam clem je zskat co nejvc pedplatitel naeho kanlu, podlit se o nae vdomosti, vyuovat a sdlet s ostatnmi nae spchy, k Sandler.

V souasn dob tak spolupracuje s rznmi charitativnmi organizacemi. Sm je lenem jejich sprvnch rad a pracuje na mnoha rznch projektech ochrany prody. Douf, e bude nejen vzdlvat hobky, ale pedevm pomhat pi obnov korlovch tes v prod. Navc prostednictvm svho konku, kter tolik miluje. Navzdory svmu nabitmu rozvrhu mezi prac a rodinou jeho ve pro mosk akvria neuvad a poskytuje mu zaslouen odpoinek od hektickho ivotnho stylu.

Nic by ovem nefungovalo bez pispn jeho eny, kter m pro jeho konek trpliv pochopen. Manelka m podporuje ve vem, ale stejn si mysl, e jsem totln blzen. Kdy j eknu, jak ryby nebo korly mm nejradji, vbec to nekoresponduje s jejmi prioritami. Prv proto do mho ivota pin tolik potebnou rovnovhu, uzavr Sandler.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno