Radji ocel ne bitcoiny. vdsko chce zakroit proti tam kryptomn

Abych byl upmn, tak nyn potebujeme elektrickou energii na uitenj vci, ne je bitcoin. Je toti jejich tba to, k emu bychom mli elektrickou energii vyuvat, kdy to me bt napklad vroba oceli bez fosilnch zdroj? ekl Farmanbar v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

vdska vlda je s nynj spotebou elektrick energie v zemi u dlouhou dobu znan nespokojen a ped mscem kvli tomu podala o pomoc i vdskou energetickou agenturu. Povila ji, aby pila se zpsoby, jak sledovat, kolik energie vdsk digitln infrastruktura spotebuje. Zvlt se pak m zamit hlavn na kryptomny.

Tai bitcoin a dalch kryptomn potebuj ke sv prci energeticky nron potae a pro svj byznys spolhaj hlavn na pstup k levn elektin.

Posledn vdsk vldn aktivity ale nastiuj, e tba digitlnch mn v zemi se pravdpodobn zt a pro kryptomny je problematick, e podobn hlasy se zanaj it i z dalch stt. Podle Evropsk centrln banky (ECB) toti celosvtov tba bitcoin spotebuje tolik elektiny, kolik by stailo na zsobovn asi stedn velk zem, jako je teba panlsko nebo Nizozemsko.

Poadnk i zmna dan

Khashayar Farmanbar odmtl ci, jak opaten me vdsko pijmout k omezen tby. Jednou z nejvce diskutovanch monost je ale prava poad, v jakm odbratel energie zskaj pstup k sti. Pednost by toti dostali ti, kte maj hmatateln pnos pro spolenost.

Ve he jsou ale i nejrznj daov zmny, z nich nkter tae kryptomn do vdska v minulosti pilkali. Zstupcm kryptomnovho svta se ale mon regulace nelb.

Tba kryptomn sice spotebovv hodn energie, ale stejn tak je tomu i u mnoho dalch inovativnch technologi, uvedl pro Bloomberg pedseda vdsk blockchainov asociace Sukesh Kumar.

Dvod pro monou regulaci tby kryptomn ve vdsku ale momentln panuje mnoho. Poptvka po elektrick neustle stoup a konkurence mezi firmami je mnohem tvrd ne dv. Podle nynjch odhad se m vdsk spoteba elektrick energie v ptch deseti letech asi zdvojnsobit. Regultoi m dl astji zmiuj tak klimatick dvody.

vdsk vliv roste

Podle nejnovjch daj Centra pro alternativn finance pi Cambridgesk univerzit podl vdska na tb bitcoin celosvtov roste. V lednu letonho roku se blil jednomu procentu. Jet ti roky zptky ale tato hodnota byla skoro nulov.

Spolenost SSAB, kter plnuje ve vdsku v dohledn dob vyrbt ocel bez fosilnch paliv, uvedla, e provozovatel elektrickch st by mli v ppad odbru energie upednostovat prmyslov projekty.

Mohli by vzt v vahu, jak projekty maj nejvt pnos pro klima a spolenost, ekl Tomas Hirsch, kter je vedoucm oddlen energetiky spolenosti SSAB. Mohli bychom tm snit vdsk emise oxidu uhliitho o deset procent, dodal.

V poslednch dnech byly ceny elektiny ve vdsku tak nzk, e jedna z jadernch elektrren ve vdsku dokonce omezila vrobu. To bylo v ostrm kontrastu s evropskou energetickou kriz, kdy ceny let nahoru a pot se kad megawatt. Omezen vak byla jen doasn.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts