Se splcenm hypotky bude mt problm dvanct procent ech, ukazuje przkum

Kvli vysokm sazbm u adatel k zskn hypotky ve vi ty milion korun potebuj minimln ist pjem 80 tisc korun. S rostouc sazbou se tak sniuje dlka poptvan fixace na ti a pt let, zrove kles poptvka po delch fixacch.

Pestoe hypoten trh zaznamenal vznamn pokles poptvky po sjednvn vr, dle Frenkeeho je u souasnch dost vt ance, e k realizaci hypotky opravdu dojde. V tomto ohledu se situace oproti loskmu roku, kdy zkaznci hypotky poptvali z dvodu nzkch sazeb, zmnila. Podle portlu nemli tehdy zkaznci zvolenou konkrtn nemovitost ani promylen investin zmr, lkala je vak nzk sazba.

Finann situace ve svt se mn a bude se tak dt jet minimln do dalho roku. Stejn jako instituce se i lid mus tomuto vvoji pizpsobit. To nejlep, co mohou udlat, je pemlet o sv situaci racionln a zhodnotit, co si nyn mohou dovolit. Ve dkladn a s dostatenm pedstihem rozplnovat. Zamyslet se, zda bude lep ve splcen hypotky pokraovat, nebo nemovitost prodat a podit si nco menho. Zkrtka vypnout emoce a racionln pemlet. Jednm z klovch krok v takovou chvli me bt prv refinancovn, k Hluch, CEO portlu Frenkee.

Pozor na limity

Co zna DTI a DSTI?

DTI ukazuje celkov dluh adatele vyjden v nsobcch jeho istho ronho pjmu. Limit ukazatele DSTI pak zna tedy pomr mezi celkovou v msnch spltek dluhu adatele o vr a jeho istm msnm pjmem.

V souasnosti se v souvislosti s hypotkami sklouj pedevm rokov sazby. Hluch ale upozornil tak na pomrn psn parametry DTI a DSTI, kter mus adatel splovat, aby hypotku zskali.

Klientm doporuujeme, aby v souasn situaci nejprve poptvali monosti nabzen svou bankou a pokusili se vyjednat nejlep mon rok. V okamiku, kdy se klient rozhodne hypotku refinancovat skrze jinou banku, je nucen prokazovat pjem, co me pedstavovat, vzhledem k aktulnm parametrm DTI a DSTI, znan problm, uvedl Hluch.

Nynj situace samozejm ovlivuje i banky, v jejich zjmu je, aby na situaci patin reagovaly. Proto pozorujeme, e se sna svm klientm vyjt vstc a pimt je, aby u stvajcch hypotench vr setrvali. Flexibilnj banky nabzej napklad snen sazeb, tvrd Hluch s tm, e oekv brzk ustlen rokovch sazeb a nsledn pokles ke tem procentm.

Pokud se ale zkaznkovi naskytne zajmav monost realitn investice, je teba si uvdomit, e i s rokovou sazbou pt i est procent me hypotka vhodn. Ve finle je teba si stejn spotat, jestli to v m souasn finann situaci dv smysl, uzavr Hluch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts