Situace na trzch m spojitost se slubou Google Trends, ukzali et vdci

0
124

Sluba Google Trends zobrazuje statistiky vyhledvanch vraz v rznch regionech i jazycch.

Takto zskan daje se zaaly v poslednch letech vce pouvat i v oblasti financ, na co ve svch vzkumech navzali prv i vdci z Brna. Investoi se na zklad takto zskanch informac sna pochopit, jak trhy mohou na nastal udlosti zareagovat a zrove se dky nim sna odhadnout i pedpov budoucho vvoje.

Kad investor m k dispozici urit informace a podle nich se rozhoduje. Jakmile ale dojde k njak vznamnj udlosti, tak investoi zanou okamit reagovat a mnit sv pozice na trhu. To zpsob prudk pohyby cen rznmi smry. Dky tomu se d pedpokldat, e pokud je urit udlost vznamn pro investory, budou si o n tak vyhledvat vce informac a sledovat aktuln vvoj. To se projev v Google Trends, ekl pro iDNES.cz odborn asistent z Ekonomicko-sprvn fakulty Masarykovy univerzity v Brn Tom Plhal.

Tyto statistiky tak dok odhalit, na co se aktuln investoi zamuj a co je zajm, dodal Plhal.

Akademici na Masarykov univerzit v Brn se toho rozhodli vyut v ppad vlky na Ukrajiny. Snaili se zjistit, jak moc byly ze zatku daje z Google Trends pro investory uiten a nakolik dokou vysvtlit prudk zmny kurzu rublu vi americkmu dolaru a euru bhem prvnho tdne invaze Ruska na Ukrajinu. Vnovali se i takzvan pozornosti investor, pomoc kter se snaili vysvtlit kolsn svtovch trh.

Ukzalo se, e panoval opravdu siln vztah mezi volatilitou trhu rublu a daji z Google Trends. Navc se potvrdil i silnj vliv tohoto ukazatele pro zem, kter se vyznauj vt ekonomickou otevenost vi Rusku anebo jsou k nmu geograficky bl, uvedl Plhal.

Podle nj se v prci brnnskch vdc tak ukazuje, e daje z Google Trends dokou vysvtlit prudk pohyby ceny na trhu. Odrej toti chovn investor, kter se nsledn promtne v cench danch aktiv.

Ze zatku invaze se hledaly klov slova spojen s vlkou, Ruskem, Ukrajinou, Vladimirem Putinem, NATO nebo ekonomickmi sankcemi. Postupn se to ale mnilo a napklad v poslednch dnech ped Velikonocemi se zaala vce vyhledvat slovn spojen odkazujc na pouit chemickch zbran na Ukrajin, doplnil Plhal.

Ze statistik sluby Google Trends je ale zrove patrn, e vyhledvn informac o vlce na Ukrajin se po potku vlky asem znan snilo. Hodn vak zle na klovm slovu, kter je k tomu pouito.

Napklad slova jako Ukrajina nebo Vladimir Putin celosvtov byla na maximu 24. 2. 2022 a bhem piblin nsledujcch 14 dn klesl poet vyhledvn asi o 80 procent, dodal pro iDNES.cz odborn asistent z Ekonomicko-sprvn fakulty Masarykovy univerzity v Brn Tom Plhal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno