Slovensko stle ekonomicky zaostv za eskem. Udlalo ale vt pokrok

0
50


Euro. Ilustran snmek.


| foto: Evropsk komise.

Slovensko bylo v parit kupn sly v 90. letech zhruba na polovin rovn zem EU, nyn jsme na piblin 80 procentech. esko zanalo z vrazn vy rovn, pi rozdlen esko-Slovenska bylo na tm 80 procentech prmru EU a nyn je zhruba na rovni 90 procent, uvedli v analze hospodskho vvoje Slovenska v obdob jeho samostatnosti analytici bankovnho domu Slovensk sporitea, kter je nejvtm pennm stavem v zemi a kter pat do rakousk skupiny Erste Group Bank.

Podle nich tak Slovensko udlalo vt pokrok, kter nastal hlavn po vstupu do EU v roce 2004, a to dky novm zahraninm investicm a zrychlen investic do technologi. V posledn dekd Slovensko sice ekonomicky rostlo, ale u ne tak rychle jako EU; tak esko podle ekonom banky zaznamenalo v tomto obdob men pokrok.

Posledn roky se sbliovn rovn prakticky zastavilo a model zaloen na nich mzdch a koprovn technologi je vyerpn. Pro kvalitativn oiven ekonomiky je poteba mt hospodskou politiku clenou na rozvoj digitlnho a inovanho potencilu, kter dv pedpoklady ke dlouhodobjmu rstu, uvedli.

Podle analzy je struktura esk a slovensk ekonomiky podobn, ob zem znanou st pidan hodnoty vytvej v prmyslu, by jeho pozice mrn oslabila. Na Slovensku m silnou pozici automobilov prmysl – v zemi maj sv tovrny tyi automobilky, ptou bude vdsk automobilka Volvo Cars, kter letos v ervenci oznmila, e postav na vchod Slovenska zvod na vrobu elektromobil.

Ob ekonomiky, esko i Slovensko, se vrazn otevely svtu, nae vzjemn obchodn vmna ovem la v poslednch 30 letech jemn do pozad. Zatmco v 90. letech n vzjemn obchod tvoil 20 a 25 procent vech vvoz a dovoz, nyn je to asi deset procent a plat to oboustrann, napsali analytici.

esko m ve srovnn se Slovenskem lep hodnocen vrov spolehlivosti od ratingovch agentur. Slovensko zase na rozdl od eska zavedlo jednotnou evropskou mnu euro.

Slovensko dlouhodob zaostv za EU i za eskem ve vdajch na vzkum a vvoj. Zatmco Bratislava na tento el vynakld podle analzy mn ne jedno procento hrubho domcho produktu, v esku jsou to dv procenta a prmr za EU in 2,3 procenta. Slovensko m dlouhodob vy nezamstnanost ne esko.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno