Studenti si za ubytovn piplat. Vysok koly zvyuj kolejn

0
51

Cenky upravuje napklad Univerzita Palackho v Olomouci. Za jednolkov pokoj na olomouckch kolejch Needn II aktuln plat studenti 3 780 korun za msc. Od zatku z zaplat o 690 korun vce. Dvojlkov pokoj na koleji Bedicha Vclavka pijde na 2 970 korun msn, od z to bude o 510 korun vce.

Do znan mry u nyn st tchto zvench nklad neseme na svch bedrech, prbn se toti na naich nkladech projevuje mimo jin i zvyovn minimln mzdy, zdraen bnch oprav a drby i rst nklad na sluby, jako je napklad pran prdla, kde se tak zan projevovat naven cen energi, k Egon Havrlant, tiskov mluv Univerzity Palackho.

Ceny mn olomouck univerzita po dvou letech. A nen zdaleka sama. Ke zmnm pistoup v nejbli dob tm vechny univerzity, kter MF DNES oslovila.

Napklad ostravsk univerzita VB-TUO pistupuje k naven kolejnho ji podruh v letonm roce. Zdraujeme kvli navenm vstupnm cenm. Napklad jen energie zdraily o vce ne 300 procent. Rovn se zvily mzdy a ostatn vstupy, uvd tiskov mluv Petra Halkov.

Ceny se vdy li ostatn stejn jako u vech ostatnch univerzit podle jednotlivch budov a typu pokoje. Napklad za dvojlkov pokoj v budov B v kampusu v Ostrav-Porub student d 3 570 korun za ticet dn, od zatku ervence to bude 4 050 korun.

Cena ubytovn v jedn z budov v kampusu VB-TUO zstane stejn, na kor toho vak dojde k omezen slueb. Abychom mohli ponechat stvajc ceny na budov C, pistoupili jsme ke zmn poskytovanch slueb v rmci tto budovy. Budova C se stane bezobslunou budovou, tj. studenti si zde budou vynet komunln odpad sami. Ze stran naeho personlu budou uklzeny pouze spolen prostory, informuje univerzita na svm webu.

Kolejn od zatku ervence nav tak Masarykova univerzita. Je to vc, kterou jsme dlouze projednvali i se zstupci fakult, student, a oznmili jsme ji s plronm pedstihem, k Radim Sajbot, tiskov mluv univerzity.

Jak dodv, cena plynu stoupla o 260 procent, cena elektiny o 150 procent. Takto razantn nrst se vak ve finln cen kolejnho projevil jen sten, nebo st navench nklad za energie bude Masarykova univerzita hradit i nadle ze svch rezerv. Jedn se piblin o stku 60 milion korun, dopluje Sajbot.

Odchod do privtu nic nee

Vym vdajm se nevyhnou ani studenti prask VE, Karlovy univerzity, VUT, Zpadoesk univerzity v Plzni, Jihoesk univerzity v eskch Budjovicch i Univerzity Tome Bati ve Zln. Povaujeme zven kolejnho za nezbytn krok, k Petra Svrkov, tiskov mluv zlnsk univerzity.

Mendelova univerzita v Brn navila ceny ubytovn ji od ledna. V letonm roce u dn dal zdraen neplnujeme, ale nelze ho vylouit od ptho roku, zmiuje Filip Vrna, mluv univerzity.

Studenti kvli zdraovn pravdpodobn hromadn utkat z kolej nebudou, bydlenm v byt si toti nijak finann nepomou. Nepedpokldme podstatn snen poptvky, jeliko ubytovn a energie v komernch bytech takt zdrauje, uvd Martina Mlynov, tiskov mluv VE.

Podobn hovo i mluv olomouck univerzity. Mme k dispozici celkem 4 700 lek, kter jsou bhem akademickho roku prakticky pln obsazena. Odliv student napklad do privtnho ubytovn nepedpokldme, protoe ceny rostou i v tomto segmentu a mnohem vraznji ne u ns, k Egon Havrlant, mluv Univerzity Palackho v Olomouci.

Studentm by sten mohlo ulevit od zdraovn naven ubytovacch stipendi, s tm ale teba Univerzita Palackho aktuln nepot. Veden vysok koly neuruje vi stipendi zcela libovoln, stanovuje ji mimo jin na zklad dotace od ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy (MMT).

To ostatn potvrzuje i mluv ostravsk VB-TUO. Ubytovac stipendium zvis na stce, kterou dostvme z MMT, ta se nezmnila, take se stipendium nemn, k Halkov z VB-TUO.

Studenti mohou krom ubytovacho stipendia podat tak o sociln stipendium, nrok na n se d zkonem o vysokch kolch. Univerzity rovn nabzej monost vyut mimodnho socilnho stipendia, to je ureno jedincm, kte se najednou ocitli v tiv situaci.

Sociln stipendium

Vysokokolt studenti, jejich rodina nedisponuje pjmem vym ne 1,5nsobek ivotnho minima, maj nrok na sociln stipendium v msn vi jedn tvrtiny zkladn sazby minimln mzdy.

Zdroj: MMT

Zdra i jdlo v menzch

Studenti se mus pipravit vzhledem k rostoucm cenm energi a potravin tak na vy vdaje za jdla v menzch. Nkter univerzitn menzy ji ke zmnm v jdelnch lstcch pistoupily bhem letonho roku.

Vzhledem k tomu, e nakupujeme elektrickou energii zhruba za trojnsobek dvj ceny, byli jsme nuceni ceny jdel v menzch upravit. V polovin nora se tak u bn nabdky zvedla cena jdla o 7 korun, informuje rka Star, tiskov mluv Zpadoesk univerzity v Plzni.

Cena jdla v menzch SZ VUT (Sprva elovch zazen VUT pozn. red.) zvis tak na cen vstup. Veker potraviny se v souasn dob zdrauj, vidme to okolo sebe, i cena jdla pro studenty bude muset na tato zdraovn reagovat, k Kateina Vesel z oddlen komunikace VUT.

Ukzka obd v menzch (vybran jdla z ptku 22. 4.)
Pokrm Cena pro studenty
Univerzita Palackho Brynzov haluky se slaninou 70 K
Hovz gul s cibul, karlovarsk knedlk 86 K
Kuec steak marinovan, ouchan brambory 79 K
Zpadoesk univerzita v Plzni Hovz maso vaen, kenov omka, houskov knedlk 66 K
Zapeen noky s kuecm masem a nivou 86 K
Smaen mlet zek s celerem, bramborov kae 63 K
VUT Zhorck zvitek, bramborov knedlky/ vaen brambory 86 K
Vepov gul, houskov knedlky 77 K
Pikantn masov sms s fazolemi a kukuic, hranolky 84 K

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno