Tba manganu u Chvaletic je na spadnut, projekt vyjde asi na osm miliard

0
73

Krat doba by toti zpsobila nejistotu v nvratnosti vynaloench nklad a vy ekologickou zt pro okol, uvedl editel spolenosti Jan Votava.

Firma ji v lokalit testuje budouc technologii, zatkem dubna pak bude pipraven zkuebn provoz. Optimln harmonogram pedpokldme tak, e zahjen ppravnch prac na vstavbu bude v roce 2024, uveden do provozu v letech 2026 a 2027, uvedl Votava.

Za 25 let se m vytit 26,6 milionu tun manganov rudy, co pedstavuje vce ne milion tun such suroviny ron. Ve zpracovatelskm zvod bude pepracovn vyten materil odkali Chvaletice Trnvka, koncovm produktem bude ist kovov mangan a monohydrt sranu manganatho. Vroba je dvoustupov, v prvnm stupni bude vyroben ist kovov mangan, ve druhm bude st zpracovna na monohydrt sranu manganatho.

Zpracovatelsk zvod je navren tak, aby jeho projektov ivotnost byla 25 let pi produkci istho kovovho manganu 50 000 tun za rok. Oekv se, e dv tetiny ron produkce budou pemnny zhruba na 100 000 tun sloueniny. Soust zmru je i vybudovn eleznin vleky. Podle socioekonomick studie doshnou nklady asi osmi miliard korun. Do projektu zskvn manganu chce investovat i spolenost EIT InnoEnergy se sdlem v Nizozemsku.

Investice m pinst prci asi 400 lidem. Podle Votavy by neml bt zsadn problm je najt. Podle studie je region vybaven lidmi s nadprmrn dobrmi technickmi znalostmi ve srovnn se zbytkem republiky. Naprost vtina lid by nemla dojdt do prce dle ne 15 minut, ekl Votava.

Firma ji uzavela smlouvu na 40 let na pronjem potebnch pozemk s Chvaleticemi. Ron msto do rozpotu zsk asi sedm milion korun, njemn se bude zvyovat o inflaci. Radnice pipravuje zmnu zemnho plnu, plocha je dosud urena mimo jin pro fotovoltaickou elektrrnu. Dal zem spolenost odkoupila od obce Trnvka. Nejvt st pozemk pat spolenostem EZ a Sev.en EC, kter provozuje chvaletickou elektrrnu.

Od elektrrny Chvaletice mme koupen pozemek na pipojen na vleku, o dalch pozemcch jednme. Stejn tak je to i se spolenost EZ, uvedl Votava.

eany se zmrem nesouhlas

Se zmrem nesouhlas obec eany nad Labem. Vad j hlavn mon zven hluku, nkladn dopravy, emis do ovzdu a prachu a pokles cen nemovitost.

Spolenost Mangan Chvaletice patc kanadsk firm Euro Manganese chce pebudovat ti odkalit u Chvaletic, Trnvky a ean vznikl v letech 1951 a 1975. Mangan se vyuv jako psada do rznch slitin, katalyztor a barevnch pigment. Podle Votavy je dleit zvlt vroba bateriovch loi elektiny.

Pokud se hovo o vstavb gigafactory v Evrop, je nutn mt suroviny. Dnes jsme zvisl z 90 procent na dovozu z ny, take to je i otzka bezpenosti surovinov zkladny stejn jako u plynu a ropy, dodal Votava.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno