Tisce balk ekaj na doruen, Zsilkovna k nim neme kvli sporu s depem

0
31

Balky se z depa v Blm Kostele mly dostat k zkaznkm 31. srpna. Od t doby ale dn zsilka neopustila tamj sklad.

Na depu eme kodn udlost zpsobenou externm provozovatelem depa. Konkrtn to znamen, e k zsilkm nemme v souasn dob pstup. Jde o jednotky tisc zsilek, k mluv spolenosti Zsilkovna Kamil Chalupa.

S externm provozovatelem depa jsme ke konci srpna ukonili spoluprci. I pes nai snahu bohuel nedolo ke vzjemn dohod a provozovatel depa se rozhodl st zsilek zablokovat. Samozejm jsme se intenzivn snaili zablokovan zsilky pevzt a doruit adrestm. Provozovateli depa jsme nabdli nkolik variant pevzet zsilek, bohuel dnou z nich nepijal, vysvtluje dl Chalupa.

Dal zsilky spolenost pesmrovala na nov vybudovan depo v Bentkch nad Jizerou. Peprava zsilek v rmci Libereckho kraje probh bez problm, pokrauje mluv s tm, e situaci e s polici. Ta se k ppadu nechce vyjadovat.

Nabdli nm platek, tvrd vedouc depa

Podle Jana Reslera, vedoucho depa, je na vin Zsilkovna, kter mla mysln vypnout systm potajc zsilky a hotovost.

idii odveli a piveli zsilky a hotovost. Systm dispeerovi ukazuje, kolik idi veze zsilek a kolik veze penz. Cel tento systm zaala Zsilkovna v prbhu 31. srpna vypnat. Vechno jsme proto sepsali a jsme pipraveni to Zsilkovn pedat. Ale ta s nmi nechce spolupracovat a chce zsilky hned, mn Resler a vysvtluje, pro by to mohl bt problm.

Nechceme to vydat, protoe nevme systmu Zsilkovny, e budou ztotonny veker zsilky a e po njakm ase po ns nebude nkdo chtt uhradit dalch deset tisc zsilek, kter tady dajn mly bt, boj se mon situace Resler.

Podle nj probhlo nkolik jednn mezi depem a spolenost. Reakce Zsilkovny je takov, e nm byl nabzen platek ve vi dva miliony korun za to, e jim zsilky vydme. Nebylo to nazvno platkem, ale jejich prvn zstupce nm ekl: J vm za ty zsilky dm dva miliony. To je nco, na co nechceme pistoupit. Chceme to udlat oficiln, dodv Resler.

Depu vyprela smlouva

Mluv spolenosti ale s jeho tvrzenm nesouhlas. Od provozovatele depa jsme mli nkolikrt pslib, e zsilky vyd, nikdy svj slib nedodrel. Je zjevn, e neoprvnn zadren zsilek je odplatou za to, e jsme se s nm rozhodli nepokraovat v dal spoluprci pi provozu depa, kter provozuje. Dvodem bylo, e 31. srpna vyprela smlouva o spoluprci a rozhodli jsme se ji neprodlouit, vysvtluje Chalupa.

Podle nj spolenost systm skuten vypnula, ale a potom, co mly bt zsilky z depa odvezeny. Pstupy do IT systmu Zsilkovny byly vem pracovnkm depa zablokovny a dne 31. 8. 2023 v 18:15 hodin, a to jako zcela nezbytn reakce ze strany Zsilkovny na skutenost, e provozovatel v rozporu s uzavenmi smlouvami nepedal dne 31. 8. 2023 zsilky, kter mly odjet svozy v 17:00 hodin. Zablokovn tedy probhlo a pot, co nm provozovatel depa zsilky odmtl pedat.

Zsilkovna v ter dotenm klientm zaslala informace ke vznikl situaci, a to vetn nvodu, jak postupovat. Cel vc ns velmi mrz, klientm a zkaznkm vznikl kody nahradme, o sv penze nepijdou, dodv mluv.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno