Trh s bydlenm ek stabilizace. roky doshly vrcholu a budou stagnovat

0
48

Banky v esku loni poskytly hypotky za 163 miliard korun, co bylo 40 procent objemu v rekordnm roce 2021. Objem vr ze stavebnho spoen klesl o polovinu na 54 miliard korun. Z hlediska objemu pjench prostedk se tedy trh vrac k situaci ped tmto extrmnm nrstem.

V segmentu hypotk se vrazn projevilo oekvan ochlazen. Musme vak mt na pamti, e souasnou situaci srovnvme s rokem 2021, kter byl v mnoha ohledech vjimenm, uvedl Martin Vaek, generln editel Hypoten banky a SOB Stavebn spoitelny.

rokov mry doshly v minulm roce vysokch hodnot, dalo by se ct maxima. Pozvoln pokles by se mohl dostavit v druh polovin roku 2023, dodv Vaek.

Jak byl rok 2022 z pohledu bydlen?

  • Objem poskytnutch hypotk bankami v roce 2022 doshl 163 mld. K
  • Objem vr ze stavebnho spoen inil 54 mld. K
  • V roce 2022 bylo v esk republice uzaveno celkem 570 000 smluv na stavebn spoen, co je nejlep vsledek za poslednch 8 let
  • Poptvka po nemovitostech (s vjimkou pozemk) stagnovala, co vedlo ke zpomalen rstu jejich cen
  • rokov sazby hypotench vr doshly vrcholu a oekv se jejich stagnace

Zdroj: SOB

Pokles poptvky po hypotkch se dotkl trhu s domy i byty, poptvka po rekreanch objektech se zastavila. Vjimkou z trendu jsou pozemky, u nich sice dolo k zpomalen cenovho rstu, nicmn poptvka neklesla.

Na trh negativn psobily zejmna vysok sazby hypotk. To se projevilo v poklesu poptvky po bytech a zpomalen rstu jejich cen. U dom se poptvka pesunula smrem k menm a levnjm domm s monost topen na tuh paliva nebo k novjm energeticky spornm rodinnm domm, vysvtlil Vaek.

Naopak nejlep rok zaznamenal segment stavebnho spoen, kter se dky pznivm rokovm sazbm stv zajmavou spoc i vrovou pleitost. V minulm roce bylo uzaveno 570 tisc smluv na stavebn spoen, co je nejvc za poslednch osm let.

Pro velkou st veejnosti se jedn o spoc produkt slo jedna. Dlouhodob se ukazuje, e aktivn smlouvu o stavebnm spoen m tm tetina ech. K zjmu o stavebn spoen v souasnosti pispvaj zajmav rokov sazby na spocch tech, ale tak dostupnost vr a jejich pzniv sazby ve srovnn s hypotkou, komentuje situaci Vlastimil Nigrin, len pedstavenstva Hypoten banky a SOB Stavebn spoitelny.

Letoek ve znamen stabilizace

Podle analytik SOB bude rok 2023 obdobm pokraujc stabilizace trhu. Inflace zejm doshla svho vrcholu a jej mra bude postupn klesat. Stejn tak se d oekvat stagnace rokovch sazeb hypotench vr. Z hlediska objemu poskytnutch hypotench vr se d oekvat stabilizovan situace na rovni roku 2022.

Pokraujc oiven je mon oekvat i v segmentu stavebnho spoen, kde se k siln tradici produktu pidaj i zajmav rokov sazby, kter budou motivovat potenciln stadatele. Souasn se projev i zajmavost stavebnho spoen jako dostupnho a rokov zajmavho een pro financovn prav a rekonstrukc.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno