Ukrajinci nikomu prci brt nebudou, k f esk spoitelny

0
37

Ukrajinci si zizuj ty hlavn proto, aby se snadno dostali k podpoe od sttu a ministerstva prce. S vry bych nebyl optimistick a tak, musme ze zkona zkoumat finann stav adatele. A si ale najdou zamstnn, vbec bych vry nevylouil, ekl.

Salomon podpoil i zpsnn sankc vi Rusku, s tm, e podpora nezvislosti na energetickch zdrojch by mla bt co nejrychlej. Nam kolem jako byznys sektoru je dodat politikm odvahy. Nikdo nechce, aby ml firmy a klienty v problmech. Bavme se o konfliktu, kter ohrouje svobodu a demokracii. U jsme udlali kompromisy u Krymu a pli se nevyplatilo. Mli bychom podpoit politiky v rozhodnm a nekompromisnm postupu, dodal.

Mon ns to donut jednat rychleji, ekl k aktulnmu sporu o platby za rusk plyn.

Bankovn sektor je podle Salomona zdrav a zle mu na dlouhodobch vztazch s klienty Budeme hledat vechny alternativy, jak firmm pomoci a podret je. Je to vdy i o spoluprci se sttem, ale km za bankovn sektor, e jsme pipraven pomoct a jsme na to dost siln, konstatoval.

Pchod Ukrajinc by mohl podle fa esk spoitelny znamenat i anci pro pracovn trh. Vedle toho, e je o n nutn postarat a zajistit jim vzdln, je mon je zalenit do trhu prce.

Kdy jim nabdneme pvtiv prosted, je to pro ns ekonomicky dobe. Nen pravda, e budou brt prci a budou sniovat mzdy a podobn. Vyplat se nm je integrovat do systmu, uvedl.

Studie o tom, jak bude ubvat produktivnho obyvatelstva, jsou podle Salomona znm. Tady se nm nabz asn pleitost, jak demografickou kivku zmnit. Mli bychom tomu jt naproti. Ti lid si to zaslou, dodal.

f spoitelny tak dodal, e by esko nemlo litovat financ ze sttnho rozpotu vynaloench na zvldnut uprchlick vlny, jakkoli pjde o destky miliard. Pokud budeme investovat do integrace uprchlk, jist se nm to vyplat, ekl.

Stoupajc ceny energi, bydlen a dalch cen povedou k tlumu ekonomiky, pravdpodobn k nulovmu rstu hospodstv. Je dleit, jak budeme pracovat se sentimentem, rst HDP byl taen spotebou domcnost., Pokud ji domcnosti utlum, HDP neporoste. A jak dlouho potom se ei jako skeptici budou dostvat z tlumu, je otzka na ns i politiky, jak jim dodme dvru. Stejn je to u firem., Spousta m chu investovat, ale situace jim odvahu nedodv. Na tom vem zle, jak rychle se vrtme k rstu. A dobe integrovan lid z Ukrajiny v tom mou hrt roli, mn Salomon.

Pokud jde o vi rokovch sazeb, kter ve tvrtek centrln banka zvedla na pt procent, nemla NB podle Salomona pli na vbr. I v NB si uvdomuj e to na inflaci nem okamit a lebn efekt. Je to sloit pozice, vy sazby dus schopnost investic a rstu, to si centrln banki uvdomuj tak a mus citliv zvaovat jak sazba je sprvn. Nechtl bych bt v jejich ki, pt procent je realita, ale jsme ve vlce, kter pin nov aspekty a pohledy. Pojme se sp snait, abychom z n vzeli poslen a vc drc pi sob. O to bychom se mli snait, uzavel..

Tom Salomon

  • Pochz z Ostravy a vystudoval Fakultu ekonomiky slueb a cestovnho ruchu Vysok koly ekonomick v Bratislav.
  • Do esk spoitelny piel v lednu 2015 jako len pedstavenstva odpovdn za retail.
  • O rok pozdji stanul v ele tto nejvt tuzemsk banky.
  • Ped pchodem do esk spoitelny byl napklad lenem pedstavenstvaSlovenskej sporitene, spoluzaloil spolenost Mopet CZ.
  • Pedtm vedl tak spltkov Multiservis, retailov bankovnictv GE Capital Bank i slovenskouPotovou banku.
  • Od ervna 2020 je prezidentem esk bankovn asociace. Zrove je lenem obnoven Nrodn ekonomick rady vldy (NERV).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno