Ukrajinsk obil mlo pomoci Africe. Ni pr ale trh v EU

0
130

Nakonec, jak nyn k pedseda pedstavenstva Spolku pro komodity a krmiva Zdenk Kubiska, ale do stt, jako je Alrsko nebo Egypt, zaalo dodvat obil Rusko. A ukrajinsk produkce zstala v Evrop, kde je nyn obilovin pebytek.

Ukrajint farmi ze zpadu Ukrajiny zaali nachzet cesty na zpad, napklad do Polska, Nmecka, na Slovensko, ale i do Rumunska. Dokud se obil vozilo po kolejch, tak to na trhu nebylo znt, protoe velk mnostv sem nelo. Ale kdy se otevel koridor pes ern moe, tak ty komodity byly poslan do tureckch pstav, popsal losk rok Kubiska.

Jene msto do africkch stt lo obil podle nho zase do Evropy. Rusko mlo loskou sklize extrmn vysokou, kolem 150 milion tun obilovin a dalch est a sedm milion tun zskalo krdeemi z okupovanch zem. Prodvalo tak komodity levnji ne konkurence.

Obil z Turecka pak lo do Itlie nebo panlska, obchodnci v EU oekvali, e budou sklizn nedostaten. A nyn nastv kolaps. epka, kter loni stla 20 tisc korun, te stoj 10 tisc, obil te stoj pt tisc za tunu a nen komu ho prodat, nejsou kupujc, dopluje Kubiska. esko je pitom prakticky istm vvozcem obilovin, je to jedna z komodit, kter alespo sten vyvauje zvyujc se negativn saldo agrrnho zahraninho obchodu.

Jenom loni se z R vyvezla penice za 17,1 miliardy korun. Do R pak naopak proud produkty s vy pidanou hodnotou, loni se tak dovezlo pekrensk zbo za 13 miliard korun. Kubiska podotkl, e nejvt problm podle nj nen v tom, e ukrajinsk zbo proud do Evropy bez celnch pirek, ale e se na Ukrajin pouvaj pesticidy, kter jsou v cel EU zakzan.

Ani nemus vypadat, e je plesniv, ale v obilce jsou stopy po pesticidech a tady to nikdo nezkoum, doplnil.

Podobnho nzoru je tak prezident Agrrn komory R Jan Doleal, podle kterho navc zneuili koridory pekupnci. Ve finle tak ukrajinsk penice neskonila v zemch s vysokou zvislost na dovozu potravin, ale na evropskm trhu, ani by splovala psn kvalitativn parametry a ani by byla vypstovna s takovm ohledem na ivotn prosted, jak vyaduje po pstitelch EU. Vzhledem k tomu, e zemdlsk komodity do EU nedovej zemdlci, ale obchodnci, nejedn se ani o faktickou pomoc ukrajinskm zemdlcm, kte sami dostvaj zlomek skuten ceny, podotkl prezident komory.

Podle mluvho ministerstva zemdlstv Vojtcha Blho dozor na trhu funguje, Sttn zemdlsk a potravinsk inspekce (SZPI) sleduje kontaminujc ltky v obilovinch i mlnskch vrobcch. Pitom zdraznil, e kdokoliv, kdo m informace ohledn nevyhovujcch obilovin dovench nejenom z Ukrajiny, by ml dt podnt na inspekci nebo na stedn kontroln a zkuebn stav zemdlsk.

Loni SZPI zaznamenala pouze jeden vzorek pohanky pvodem z Ukrajiny na stanoven tropanovch alkaloid, nicmn vzorek byl vyhodnocen jako vyhovujc, ekl MF DNES mluv. Podle Kubisky ale ten, kdo levn nakoupil, na sebe inspekci volat nebude.

Podle dat, kter MF DNES poskytlo ministerstvo, se za posledn necel rok dovezlo z Ukrajiny do EU zhruba 11,6 milionu tun kukuice, 4,3 milionu tun penice a 795 tisc tun jemene.

Stt koridory solidarity podporuje, i nadle by se mly podle nj zvyovat kapacity pro pepravu. Situace by se ale mla kontrolovat. Domnvme se, e je teba dkladn monitorovat veker dopady dovozu z Ukrajiny do EU vetn vlivu na trh EU a domc producenty. Je teba zajistit, aby zbo nezstvalo v zemch bezprostedn sousedcch s Ukrajinou, ale bylo exportovno prioritn mimo EU. V tomto smyslu R podpoila i iniciativu Polska, doplnil mluv.

Premir Mateusz Morawiecki vera vyjdil pn, aby EU pouila vechny nstroje pro omezen vvozu ukrajinskho obil na unijn trh. Tamnm rolnkm tak vad dopady dovoz na ceny obilovin.

Na problmy upozoruj tak farmi z Rumunska, Bulharska, Maarska i a Slovenska.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno