Ukrajinsk pole jsou pln toxin. Obnova obilnice Evropy potrv destky let

0
56

Vdci z stavu pro pdoznalstv a agrochemick vzkum na Ukrajin odhalili, e tamj vlka znehodnotila skoro 10,5 milionu hektar ukrajinsk zemdlsk pdy. To me bt do budoucna pomrn velkm problmem, nebo Ukrajina byla dlouh lta povaovna za obilnici Evropy. Nyn je ale takto zneitna asi jedna tvrtina dostupn ukrajinsk zemdlsk pdy, jak informovala agentura Reuters.

Kdy ukrajinsk armda v listopadu dobyla zpt chersonsk zem, vrtil se zpt dom i zemdlec Andrij Povod. Svou obilnou farmu ale nael v troskch. Piel o dva traktory, skoro vechny zsoby penice a hned jedenct jeho budov bylo spleno. Problm rovn je, e jeho pda je pln nevybuchl munice.

Ukrajint vdci tak upozoruj, e obnova ukrajinsk pdy nemus bt do budoucna vbec lehkm kolem. Pro agenturu Reuters to potvrdila i ada odbornk, podle kterch pln nprava kod potrv jet destky let. Dopadnout to citeln me i na celosvtov dodvky potravin, kter tak mohou bt jet dlouho problematick.

KVZ: Od vpdu Ruska na Ukrajinu ubhl rok. Jak dobe znte prbh vlky?

Zaminovan pole

Nkter oblasti jsou dokonce tak zaminovan i znien, e se podobn jako nkter bojit z obdob prvn svtov vlky u mon nikdy nevrt k pvodn zemdlsk produkci. Vlka negativn poznamenala i kehk ekosystmy mikroorganism.

Pro n region jde o velk problm. Tuhle pdu bude tk obnovit, ekl pro Reuters sedmadvacetilet zemdlec Povod, kter m svou farmu asi 10 kilometr od eky Dnpr.

Ped vypuknutm vlky byla Ukrajina tvrtm nejvtm vvozcem kukuice a ptm nejvtm prodejcem penice na svt. lo o klovho dodavatele mnoha dleitch zemdlskch plodin pro chud zem v Africe i na Blzkm vchod. Tedy pro ty zem, kter jsou na dovozu takovchto surovin velmi zvisl.

Nejnovj data ukazuj, e vlen kody by mohly snit potenciln ukrajinskou sklize obil o 10 a 20 milion tun za rok, a tedy asi o tetinu vzhledem k tomu, jak byla produkce ped vypuknutm vlky. Aby se do budoucna vrtila na podobn mry, museli by tamj zemdlci provst hned nkolik znanch zmn, mezi kter se ad i zaveden novch zemdlskch technologi do ukrajinsk praxe.

Dnes jsou problm vysok ceny, ale potraviny k dispozici mme. Za rok ale me nastat situace, e ty potraviny prost nebudou, pokud se s tm nezane nco dlat, uvedl pro agenturu Reuters Andrij Vadaturskij, kter je generlnm editelem ve spolenosti Nibulon, jednom z nejvtch ukrajinskch producent obil.

Obnoven pd by vylo na miliardy

Pdoznalci z ukrajinskho institutu odhaduj, e obnoven ukrajinsk pdy do pvodnho stavu by stlo asi 15 miliard americkch dolar (zhruba 330 miliard korun). Amerit akademici Remi de Matos-Machado a Hupy v roce 2008 uvedli, e na bvalm bojiti z prvn svtov vlky pobl francouzskho Verdunu zstvala nkter pole vce ne sto let neobdlvan a situace na Ukrajin by tak mohla v tomto ohledu podobn.

Pokud by takov pole byla vyuvna, hroz podle odbornk i zdravotnk rizika pro lidsk zdrav. Toxiny v pd se toti mohou nahromadit v rostlinch. Je nesmrn dleit, abychom pochopili, jak sloit souasn situace na Ukrajin je, uvedla agentue Reuters britsk vdeck pracovnice Naomi Rintoul-Hynesov.

Prce na odminovn farem v Chersonsk oblasti nyn ani neprobhaj. Boje na vchod Ukrajiny jsou toti stle v plnm proudu a rusk sly se sna nkter msta stle ostelovat.

Pro ukrajinsk zemdlsk sektor jsou problematick i velk kody na infrastruktue, kter podle odbornk dosahuj a na stku 35,3 miliardy americkch dolar, co je v pepotu zhruba 780 miliard korun.

Lid si mysl, e jakmile se na Ukrajin poda doshnout mru, bude potravinov krize vyeena. V ppad Ukrajiny ale bude samotn obnova trvat opravdu dlouho, uvedla pro agenturu Reuters Caitlin Welshov jako editelka Centra pro strategick a mezinrodn studia ve Washingtonu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno