Unie se chyst ozelenit mdn prmysl, giganti jako Zara jsou ve stehu

0
27

La Corua na severozpad panlska je dvousettiscov msto, jeho behy omvaj vlny Atlantiku. Tko se v, e vtrn a nkdy ospal pstavn msto je zrove domovem mdn znaky Zara. Ta je svtovou jednikou v produkci fast fashion, tedy principu vroby, kde kvantita m navrch nad kvalitou.

Prv masivn nadprodukce odvnch gigant jako je Zara, vede nyn Evropskou unii k tlaku na udritelnj mdn byznys. Detaily nov legislativy jet nejsou znm, mnoh vak naznauje posledn zveejnn dokument z loskho listopadu obsahujc adu doporuen a upozornn, pe agentura Reuters.

Po mdnch domech napklad poaduje, aby naskladovaly pouze obleen, kter je z vt sti recyklovateln a m dlouhou ivotnost. Clem je snen nadprodukce a nadmrn spoteby.

Beznov nvrh nov legislativy m bt zatm nejvznamnj a s nejvtm dopadem na odvn prmysl, ekl agentue Reuters komisa Virginijus Sinkeviius, eurokomisa pro ivotn prosted. Podle nj by firmy mly vyrbt jen tolik, kolik toho skuten vyuij. Smyslem nen uvalit na firmy nadbyten restrikce, ale postarat se, aby si hldaly vlastn postupy v zajitn udritelnosti.

Pokud do svta vypustte tuny a tuny bot a obleen, nkde se to projev, mn Sinkeviius.

V Evrop se kadoron vyhod 5,8 milion tun textilnch vrobk, to odpovd zhruba jedencti kilogramm na hlavu. Podle dat EU se zrove na svt kadou sekundu spl nebo vyveze na skldku cel kamion obleen.

A akoli v Evrop sl obecn tlak na udritelnost a etrnost k ivotnmu prosted, produkce Inditexu matesk spolenosti Zary nijak nepolevuje. V roce 2021 viselo na odvnch stojanech po cel planet pl milionu tun odv s touto znakou. To je jet o 40 tisc tun vce ne v roce 2018.

Msto zpomalen vsz spolenost na promnu svch vrobnch proces, chce se zamit na ekologitj cesty a stlait stopu zanechvanou na ivotnm prosted. Inditex chyst omezen spoteby vody a energi pi vrob a vt vyuit recyklovatelnho materilu.

Kolik, nebo jak?

Vme, e otzka nen kolik toho vyrobme, ale jak, vyjdila se spolenost, kter zatiuje na est a pl tisce znaek, vetn Bershky, Pull and Bear nebo Massimo Dutti.

Vidt to m bt napklad na vbru materil. V roce 2018 vyrbla firma jen zhruba devt procent svch vrobk z organick bavlny, v roce 2021 u to byla polovina. Detailn data ohledn dopadu na ivotn prosted ale firma neposkytla.

Jenom dv procenta z naskladnnho zbo se muselo recyklovat nebo darovat, vyjdila se dle firma, kter podle svch slov vce souzn s poptvkou zkaznk. Do roku 2040 by pak spolenost chtla doshnout uhlkov neutrality.

V La Coruni se ale d najt i zcela odlin pstup k odvn vrob, shodou okolnost v podn bvalch zamstnanc Inditexu. Jorge Toba a Antia Monterov, nkdej designei Zary, uvedli na trh v roce 2018 znaku dtskho obleen The Campamento. Z jejich dlny vychzej pouze dv kolekce ron, kter jsou ve vtin tkan z organickho vlkna.

Nepidvaj nov kousky uprosted sezony a za vrcen online zakoupenho zbo si tuj poplatek, sna se tak sv zkaznky nabdat k vdomjm nkupm: dvakrt se ped kliknutm na tlatko koupit zamyslet, ne pak vracet hory obleen s tm, e si to vlastn rozmysleli.

Je to obecn dost zneiujc byznys, tak se sname za sebou nechvat co nejmen stopu, komentuje Monterov.

Inditex jde na vc spoluprac se stovkou startup, kter se zamuj na recyklaci textilnho materilu. Jednm z nich je americk Circ, do kterho firma zainvestovala. Ten piel s cestou, jak noen triko nebo dny promnit v zbrusu nov kus obleen. Vyvj novou technologii, kter oddluje bavlnu a polyester. Je to prvn krok, jak vyrbt obleen s ji pouitho textilnho materilu, tvrd f startupu Peter Majeranowski.

Firma m ambicizn cl, vymazat mdn stopu lidstva. Zatm je vak schopna zrecyklovat pouh procento ze 109 milion tun obleen, kter ron prmysl chrl. To uznv i f Majeranowski. Jsme opravdu jen kapka v ocenu, k a dodv, e jejich clem je pomr zvit na deset procent do roku 2030.

Marian Fernandzov je ena, kter v Inditexu strvila bezmla tvrt stolet, nechyblo mlo a stala by se hlavn manaerkou luxusn dcein znaky Uterque, je se zamuje hlavn na doplky, jako jsou tky nebo slunen brle. Msto toho si zvolila jinou cestu a v centru La Coruni zaloila vlastn obchod Maazi. Navc zveejuje na svch socilnch stch tipy a rady, jak si vybudovat atnk z udritelnch kousk.

Butiky v domovin Zary tak ukazuj, e to jde i jinak. Inovace zan s drobnmi podnikateli se sv mysl, dopluje Achim Berg z poradensk firmy McKinsey, kter rad mdnm znakm po celm svt v oblasti marketingu a strategie.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno