Vlda bude jednat o prolomen bankovnho tajemstv kvli etenm OLAF

Ministerstvo financ v materilu upozoruje na to, e jde o normy, kter je teba pijmout kvli novelizovanmu nazen EU. Materily projedn ve stedu vlda.

Navrhovan prvn prava je nezbytn pro uren pslunho orgnu nadanho pravomoc informace poadovan adem OLAF v rmci jeho vyetovn zskvat a dle je adu OLAF pedvat. Navren prvn prava je tak nezbytn k zabrnn negativnch finannch dopad, kter by esk republice mohly hrozit, pokud by poruila povinnost spolupracovat s adem OLAF, uvd podklady na jednn vldy.

Samotn nvrh zkona pak pmo uvd, e tento zkon se nepouije pi mezinrodn spoluprci v trestnch vcech a pi sprv dan, poplatk a jinch obdobnch penitch plnn podle pmo pouitelnho pedpisu Evropsk unie.

Prolomen bankovnho tajemstv

Nvrh zkona tak uruje MF jako pslun orgn pro zajitn koordinace spoluprce s OLAF, stanovuje jeho pravomoci v rmci tto spoluprce, podrobn popisuje zpsob opatovn zznam transakc, stanovuje povinnost mlenlivosti o vech dajch a sankce za jej poruen. Nvrh tak upravuje zpracovn osobnch daj a stanovuje sankce pro dodan subjekty za neposkytnut vydanch informac.

V rmci novely zkona o bankch a zkona o spoitelnch a vrovch drustvech se dopluje roziuje seznam monch prlom bankovnho tajemstv o monost, aby si MF v rmci spoluprce s OLAF mohlo vydat vpis transakc. V rmci zkona o centrln evidenci t MF navrhuje rozit okruhu osob oprvnnch zskvat daje z evidence.

Zkon je podle MF poteba pijmout mimo jin i z toho dvodu, e v prvnm du R nem dn ad takovou psobnost, kterou vyaduje opaten EU. Pslun zkony toti taxativn stanovuj, kdo me o informace dat.

Jako nejvhodnj byl zrove pro spoluprci s OLAF vybrn Centrln kontaktn bod AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service Koordinan sluba pro boj proti podvodm) na ministerstvu financ. Ten byl ji v roce 2008 peveden z Nejvyho sttnho zastupitelstv na MF.

Obecn spoluprce s OLAF, kter mimo jin vyetoval i kauzu ap hnzdo, funguje tak, e ad prostednictvm MF ped sv doporuen z kontroly dcmu orgnu v R. Ten na zklad tchto doporuen vyhodnot, zda zahj vlastn kontrolu, jejm vsledkem me bt napklad zen o odnt dotace nebo zda se s doporuenm OLAF neztoton.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts