Vlka na Ukrajin mn trhy, automobilka Tatra potebuje nabrat 500 lid

Tatra nar na problm s nedostatkem pracovn sly. Vrazn roste objem zakzek a zrove ada klovch zamstnanc dosahuje dchodovho vku. Proto se rozhodla spustit nborovou kampa pod titulem Tatra hled 500 zamstnanc, informoval o zmru firmy mluv Tatry Andrej rtek.

Pleitost zskat prci tak podle nj zskvaj lid s technickm vzdlnm i bez nj.

Zhruba polovinu maj tvoit kvalifikovan obrbi kov, automechanici, lakrnci, elektromechanici, konstrukti a programtoi. Druhou pak nekvalifikovan zamstnanci na pozice ve vrob i logistice, kter si Tatra vychov, vysvtlil mluv.

O zskvn zamstnanc z prvn zmiovan skupiny usiluj v Tate dlouhodob. Jsou to profese, kter musme v krtk dob najt, nebo si je vychovat, popsal ped mscem zamstnaneckou politiku firmy generln editel Pavel Lazar.

Dvodem jsou boje na Ukrajin

Rstu Tatry nahrv i fakt, e se v reakci na situaci na Ukrajin siln rozhbal trh s armdnmi vozidly.

O plnovanm nkupu nkladnch voz pro eskou armdu u se zstupci Tatry nkolikrt zmiovali, dodvky pro Ukrajinu jsou ale stle zahaleny tajemstvm. A je i otzkou, zda ukrajinskmi mdii zmiovan zvaovan vt vyuvn podvozk Tatra souasn vlen udlosti urychl, nebo omez.

Zkuenosti s dodvkami pro ukrajinskou armdu u Tatra m. Prv na podvozcch z Kopivnice je instalovn napklad protilodn systm Neptun, spojovan napklad s potopenm ruskho kinku Moskva. A o podobn podvozky nyn me bt daleko vt zjem, nejen na Ukrajin.

Vzhledem k situaci na trhu se ke kampani Tatry Trucks pipojily i dal firmy, kter psob v arelu kopivnick automobilky. Tatra Defence Vehicle oekv vce zakzek vzhledem ke konfliktu na Ukrajin a zven poteb poslit obranyschopnost nejen esk republiky, vysvtlil rtek.

Spolenost Tawesco z Promet Group ji realizuje naven poptvky stvajcch i zcela novch strategickch zkaznk, mimo jin tak samotn Tatry. Podobn je situace ve firm Tatra Metalurgie, dcein spolenosti Tatry Trucks, dodal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts