Z hornka ajkem. koda oteve kolu, v n bude vychovvat programtory

0
47

,,IT je dnes klovou expertzou pro tm kadou firmu, a u se zamuje na cokoliv. Poptvka po IT talentech je opravdu velk, ale aktuln vzdlvac systm nesth generovat dostatek kvalifikovanch pracovnk,uvd odbornice na nov technologie Daria Hvalov, kter kolu povede.

Je skvl, e iniciativu pebr soukrom sektor a poskytuje monost vzdln a rekvalifikace zjemcm bez ohledu na jejich pedchoz zkuenosti, dodv Hvalov.

I z uitelky me bt ajaka. Dita Formnkov pomh enm do oboru IT

Sluby koly maj bt zdarma, studium bude probhat v anglitin a jeho soust budou i dv povinn, za to vak placen praxe. Ty si student odpracuje ve kod Auto ale i v jinch firmch dle vlastnho vbru.

Automobilka je sice zakldajcm a hlavnm partnerem institutu, nicmn 42 Prague do budoucna pot i s dalmi partnery vuky.Spoluprci u pislbila neziskov organizace Czechitas, kter pomh enm zskat IT kvalifikace.

Projekt 42 Prague je teprve v zatcch, lid se budou moct zat hlsit v kvtnu. Pedchoz zkuenosti v oboru nejsou poteba, k pijet je ale nutn projt vbrovm zenm. Institut pot s tm, e vuku zahj na podzim tohoto roku. V ptch tech letech chce kola pijmout a 450 budoucch programtor.

Software jako zlat la

kodovka neotevr neziskov vzdlvac projekt nhodou. Ajci jsou na pracovnm trhu extrmn nedostatkovm zbom, odbornci odhaduj, e jich jen v esku chyb a 20 tisc. Lze oekvat, e v budoucnu bude poptvka po nich jenom rst, a to i dky softwarovm ambicm tradinch vrobc automobil.

S tm, jak se byznys pesouv do digitlnho prosted, petahuj se o programtory technologick spolenosti s telekomunikanmi firmami, logistickmi podniky, bankami ale i prv automobilkami.

vcarsk investin banka UBS odhaduje, e software, na jeho vvoj jsou programtoi poteba, bude do roku 2030 nejvtm zdrojem pjm automobilovch spolenost. A to kvli informanm a zbavnm systmm zabudovanm do vozidel, pokroilm systmm asistence pro idie nebo teba kvli slubm robotaxk, vypotv Deutsche Welle.

Ve srovnn s automobilkou Tesla americkho miliarde Elona Muska jsou podle USB tradin vrobci automobil se svmi ajckmi schopnostmi pozadu, a tak do tto oblasti investuj miliardy. Ambice automobilek povedou podle poradensk spolenosti McKinsey k trojnsobnmu a tynsobnmu nrstu poptvky po softwarovch inenrech do roku 2030.

Vlevo Daria Hvalov, generln editelka institutu 42 Prague a vpravo Maren Grf, lenka pedstavenstva spolenosti koda Auto za oblast Lid a kultura. | foto: koda Auto

Podle Maren Grf, lenky pedstavenstva spolenosti koda Auto je 42 Prague dleitm stavebnm kamenem transformace podniku od klasickho vrobce automobil na softwarov orientovanou spolenost. Jsem pesvdena, e s 42 Prague se nm poda plynule kvalifikovat perspektivn zamstnance v softwarov oblasti na nejvy rovni. Pro realizaci na firemn strategie Next Level koda Strategy 2030 je podpora institutu dal dleit krok, uvd Grf.

Bez uebnic a uitel

Institut spad pod vzdlvac s cole 42, kterou v roce 2013 zaloil francouzsk miliard Xaver Niel v Pai. V souasn chvli existuje ji vce ne 40 kampus s deseti tisci studenty po celm svt. Podle internch vzkum a 98 procent absolvent zsk uplatnn v oboru IT jet ped ukonenm studia.

Koncern Volkswagen, pod nj tuzemsk kodovka spad, zatiuje ti instituty v rmci st cole 42 v Praze, v Berln a Wolfsburgu. Zatmco v Berln, stejn jako v Praze, projekt zatm vznik, ve Wolfsburgu u je rozbhnut.

Gamifikace

Vyuvn princip hry v rznch oblastech; ve vzdlvn nebo teba v marketingu.

Vuka tu probh na bzi nekonvennch technik. Nejsou tu pednky, uebnice ani uitel. Vukov koncept 42 funguje na principu learning to learn (anglicky uit se uit, pozn. red.). Studentm umouje zskat praktick IT vzdln vlastnm tempem. Je postaven na aktivn spoluprci student, bez lektor,vysvtluje Hvalov.

Vyuv zpsob gamifikace, to znamen, e kadmu vukovmu tmatu je vnovno nkolik projekt rznch rovn. Kdy studenti spn absolvuj jeden tematick level, dostvaj pstup do dalho. Komplexita tmat postupn narst od zkladu potaov vdy, k pokroilejm jazykm a technologim jako je uml inteligence, grafika v pohybu a kyberbezpenost, dodv Hvalov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno