Za kompenzace od USA armda modernizuje darovan vrtulnky, piloti se u cvi

0
55

esk republika v roce 2019 objednala ve Spojench sttech americkch u spolenosti Bell za 14,6 miliardy dvanct novch vrtulnk – osm vceelovch UH-1Y Venom a tyi bojov AH-1Z Viper.

Loni v lt pak ministryn obrany Jana ernochov (ODS) informovala o tom, e esko navc zdarma zsk z USA osm dalch vrtulnk, est bojovch a dva transportn. K jejich modernizaci bude pouito 200 milion dolar (zhruba 4,4 miliardy K), jimi Amerian sten kompenzuj techniku poskytnutou Ukrajin napaden Ruskem.

Prvn objednan stroje by podle Petra epelky mohly v idelnm ppad dorazit u bhem ptho tdne.

Paklie to nebude v ptm tdnu, tak to bude v kvtnu a potom dle podle pepravnch kapacit naich partner. Bhem tohoto roku by mly bt dodny tm vechny objednan vrtulnky systmu H-1, ekl epelka.

Zatm bude na nm욝sk zkladn pokraovat kolen pilot a technik na nov stroje. Za nkolik dn na zkladnu doraz simultor.

Je to kvalitativn posun, k epelka

Podle epelky jsou darovan vrtulnky toton vroby se stroji nakupovanmi, na stejnou rove je posune modernizace.

Potebujeme se zbavovat zastaral techniky sovtsk provenience, nechceme bt zvisl na rusk federaci a zde se bavme o vrtulncch zcela jin generace, co se te schopnost od palebn sly, kompatibility v NATO operacch, komunikanch dovednost, ochrany vrtulnk, senzor, zbraovch systm. Ten vrtulnk nabz kvalitativn zcela jin monosti napklad v palebn podpoe pozemnch sil, sdlil epelka.

Osm vrtulnk v rmci kompenzace od USA by tady mlo bt 24 msc od podpisu smlouvy na modernizaci tchto stroj – pedpokldme, e do konce roku 2025 i zatkem roku 2026. Nam clem je mt tch osm stroj ve stejn konfiguraci jako tchto prvnch dvanct. Modernizace by mla stt do 200 milion dolar, co je dar z USA na modernizaci, dodal epelka.

Osm pilot u podstupilo vcvik v USA

Prvn tm pilot z nm욝sk zkladny u absolvoval sedmimsn pekolovac kurs na nov vrtulnky na americk zkladn nmonho letectva Camp Pendleton v jin Kalifornii. Chceme aby integrace byla co nejrychlej, sdlil nelnk generlnho tbu Karel ehka.

tyi piloti se cviili na typ AH-1Z, tyi piloti na UH-1Y. Vcvik v USA jsme zahjili teoretickou ppravou, studovnm materilnch st vrtulnk, kde jsme vyuvali i interaktivn vukov programy a simultor. Pak jsme peli na praktick vcvik, kde byla kombinace letu ve vrtulnku se simultorem. Vdy ped cvienm jsme li nejdv na simultor a pak na vlastn let, popsal Marcel Kica, velitel vcvikov skupiny.

Krom pilot se vcviku astnili tak tyi palubn technici cvien souasn na palubn stelce, osm technik a jeden pracovnk letitnho technickho zabezpeen.

Detailn plny budoucho vcviku a zalenn nov techniky do operanch schopnost armdy se budou podle epelky probrat na speciln konferenci koncem bezna v USA. Pak budeme plnovat cvien a dal aktivity s tmito stroji, podotkl epelka.

Krom nhrady a postupnho vyazovan ruskch vrtulnk Mi-8 a Mi-24 armda vhledov plnuje nahradit tak polsk vrtulnky V3A Sokol. To je vak dlouhodobj vhled ptch sedmi a deseti let, ekl epelka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno