Zaala demolice elektrrny Prunov, msto n me bt tovrna na baterie

Ve vnitnch prostorech elektrrny se ji demontuj technologie jako psov dopravnky. Dlnci odstrauj opltn budov, upravuj oplocen a pstup do arelu, kter tsn soused s funkn elektrrnou Prunov II. Pouiteln sti materilu poslou jako nhradn dly.

Nepotebn kovov sti skon jako druhotn surovina ve rotu. Nco bude vyuito k zasypn podzemnch prostor, tedy jmek, achet a kanl, jimi vedly kabele, napjec potrub a podobn. Ostatn odpady budou podle mluvho ekologicky zlikvidovny.

Na vhodou je, e rot i ve ostatn meme dopravovat mimo jin i s vyuitm vleky a po napojen se na klasickou eleznin tra prakticky kamkoliv, a tm i trochu odlehit ji tak peten automobilov doprav, uvedl Ji Hampl, editel Elektrren Tuimice a Prunov

Oddlen elektrren se jet e

Elektrrna Prunov I vyrbla teplo pro Klterec nad Oh a v ppad odstvky sousedn elektrrny i pro Chomutov a Jirkov. Podle mluvho Skupiny EZ Oty Schneppa bude proto nutn vytyit st nov trasy pro horkovod z Elektrrny Prunov II do Klterce, respektive pesthovat horkovod ble k silnici I/13. To sam se tk peloky sti potrub erpac stanice surov vody.

Ob elektrrny tvoily dlouh lta jeden vrobn celek a spoustu vc tak mly spolench. Nyn eme, jak je od sebe oddlit. Tk se to napklad i erpac stanice nafty a pochopiteln i komunikac mezi nimi. eme teba i nhradn trasy pro prjezd hasi po osamostatnn a oplocen arelu, uvedl Hampl.

Po demolici chladicch v na adu pijdou dal objekty. Vjimky mohou nastat u administrativnch budov, socilnch zazen a aten. Tyto stavby mohou bt ppadn dl vyuity v nvaznosti na rozhodnut budoucch investor i pmo spolenosti EZ, zda se pro n najde odpovdajc uplatnn.

Provoz elektrrny byl po tiapadesti letech existence ukonen 30. ervna 2020. Za dobu provozu vyrobila tolik energie, kolik by stailo v souasnosti na vce ne dva roky v cel esk republice. Spotebovala vce ne 138,5 milionu tun paliva. Bhem modernizace a ekologizace ve druh polovin 90. let minulho stolet byl jej vkon 660 MW snen po odstaven dvou vrobnch blok na celkov vkon 440 MW.

Skupina EZ pot s ppravou projektu tovrny na vrobu bateri do elektroaut, tzv. gigafactory, na mst elektrrny Prunov I. Mstopedseda pedstavenstva EZ Pavel Cyrani nedvno ekl, e EZ jedn s dodavateli technologi na vrobu bateri, kte maj nadle zjem o prunovskou lokalitu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts