Zaplat a pt miliard. Sttn EPS koupil provozovatele plynovodu NET4GAS

0
45

O nkupu informovala spolenost EPS v ptek na svm webu.

NET4GAS provozuje 4000 kilometr plynovod, pt kompresnch stanic a stovku pedvacch stanic, vetn t na hranicch. Firmu NET4GAS Holdings napl vlastn konsorcium spolenost Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Firmu kupuje spolenost EPS z vlastnch disponibilnch zdroj. Firmu pevezme celou vetn jejho veden a zamstnanc.

Sjednan kupn cena je sloena ze dvou st prvn st ve vi t miliard korun bude uhrazena pi dokonen transakce. Druhou st EPS zaplat v ppad splnn ekonomickch vkonnostnch parametr NET4GAS ve dvou spltkch, a to do ve maximln dvou miliard korun, uvedl pedseda pedstavenstva EPS Martin Durk.

Vi kupn ceny si stt podle ministra prmyslu a obchodu Jozefa Skely (STAN) nechal potvrdit temi znaleckmi posudky. Energetika me bt i zneuvna jako zbra. Za spolenost NET4GAS nen nhrada, jestlie chceme do esk republiky dovet plyn a zajistit energetickou bezpenost na zem. To je dvod, pro jsme se k tto transakci rozhodli, podotkl Skela.

Soustava NET4GAS bude podle ministerstva prmyslu a obchodu hrt vznamnou roli pi pechodu na nzkoemisn energetick zdroje v nsledujcch letech, zejmna po odklonu od uhl a zven spoteby plynu kvli vstavb paroplynovch elektrren. Stt si od soustavy slibuje tak jej vyuit v rmci vodkovho koridoru, plnovanho pro pepravu a 16 miliard metr krychlovch vodku ron z Ukrajiny pes Slovensko a eskou republiku do Nmecka.

V roce 2024 skon smlouva o tranzitu plynu z Ruska pes Ukrajinu. Pokud nebude obnovena, mohly by stty jako Slovensko, Rakousko a Maarsko obstarvat dodvky plynu pes eskou republiku. Vzhledem k promn, kterou prochz evropsk energetika, je dleit, aby stt ml monost podporovat prbh nutnch zmn a realizaci novch projekt, dodal Skela.

NET4GAS je dritelem vlun licence pro pepravu zemnho plynu v esk republice. d plynrenskou soustavu v ppad nouze a vyhlauje regulan stupn, tm tedy rozhoduje o dodvkch plynu zkaznkm. Jakkoli problmy s plynovody NET4GAS by zsadn ohrozily dodvky plynu do zem.

NET4GAS podle ministerstva doshla mezi lety 2015 a 2022 celkovho zisku po zdann 27,7 miliardy korun. Krom toho spolenost eviduje finann aktiva ve vi 6,8 miliardy korun, zrove m ale vydan dluhopisy za 18,5 miliardy korun a vry 14,5 miliardy korun s termnem splatnosti mezi lety 2025 a 2028. Finann situace firmy se zhorila pot, co firma GAZPROM Export pestala platit za nasmlouvan tranzit plynu pes R.

Tento msc stt koupil za 360 milion eur (v pepotu 8,8 miliardy korun) prostednictvm spolenosti EPS firmu RWE Gas Storage, kter vlastnila a spravovala est plynovch zsobnk. Jejich kapacita odpovd tetin ron spoteby. Ped rokem se esku tak podailo zskat kapacitu v terminlu na zkapalnn plyn v nizozemskm pstavu Emshaven a vlda jedn o stavb novch plynovod.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno