Zemdlci dosti o dotace podat stihli, komora se obv chybovosti

0
21

Agrrn komora R dve dala, aby se termn dotac posunul, protoe se letos spoutlo nov dotan obdob a obvala se, e ho zemdlci nestihnou. Nyn uvd, e je mon, e kvli asovmu presu bude v dostech vce chyb.

Poty adatel jsou zatm obdobn jako v minulm roce, co svd o plynulm pechodu podvn dost v rmci nov spolen zemdlsk politiky, uvedl generln editel SZIF Petr Dlouh. Podle nj se tak ani nenaplnila obava, e se budou farmy elov dlit, aby doshly na nov dotace na prvnch 150 hektar.

Vtme, e se vtin zemdlc podailo odeslat Jednotnou dost v poadovanm termnu. Souasn je teba zdraznit, e se v letonm roce museli vypodat s novmi pravidly a poadavky vyplvajcmi ze Spolen zemdlsk politiky Evropsk unie a termn v polovin kvtna, kdy ji naplno probhaj jarn prce, pro n znamenal obrovskou zt, kter je neporovnateln s pedchozmi roky, reagoval prezident komory Jan Doleal. Podle nj o tom svd i poet adatel ped 14 dny, kterch byla tvrtina.

Podle nj se d oekvat zven chybovost. Stejn dvody ostatn pimly Slovensko, Polsko a Maarsko, aby pistoupily k posunut termnu pro pijet jednotn dosti, doplnil Doleal.

Fond podal kvli novm dotacm adu semin, na web pak dval prezentace o novch podmnkch. Zemdlci se podle Dlouhho letos o dotacch vce informovali. Dotazy se nejastji samozejm dotkaly oblasti aktivnho zemdlce i identifikace pjemc dotac a novch ekoschmat. Infolinka zaznamenala o 15 procent dotaz vce ve srovnn s loskm rokem, dodal editel. Od letonho roku se budou podmnky plnn mnoha dotac kontrolovat prostednictvm druic.

Nyn budou mt zemdlci, kte jet dost nepodali, as do 9. ervna, kad pracovn den se jim ale zkrt dotace o procento.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno