zemn plnovn se mus zlepit, vyzvaj zstupci mst

0
52

Nejvt komplikac projektu je jeho umstn do danho zem. Potebujete udlat projekt a spoleenskou dohodu, e projekt m njakou vku, objem,, vyuit. To je nejkomplikovanj, ekl Boh na Summitu architektury aurbanismu.

Problm pitom nenastv v obcch bn velikosti, proto by se podle nj statisticky navenek mohlo zdt, e vc nen tak sloit. Situace je vak jin ve vtch mstech, kam ale zrove pichz nejvc lid a je v nich poteba nejvc stavt.

Ve velkch mstech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec, tam je to extrmn problm,kter odsouv dostupn bydlen, dodal.

Souasn stav zemnho plnovn oznail Boh za nejsloitj a nejmn pochopiteln nstroj v Evrop, kter by si zaslouil zmnu.

Ministr pro mstn rozvoj Ivan Barto potebu zmn pipustil, zrove vak upozornil, e v chystan novele stavebnho zkona na ni nejsp ada nepijde. Myslm, e v novele stavebnho zkona, mon ne v tto, ale v t budouc bychom se na roli zemnch pln mli zamit, uvedl na summitu.

Tento pstup vak zstupci mst nepovauj vbec za dostaten. Podle Bohe m vlda toti anci jen na jednu novelu bhem danho volebnho obdob, vc se nejsp stihnout ned. Je chyba to nevidt. Stt k velkm mstm, e zemn plnovn je potebn, ale pozdji. Dokud toto bude trvat, neposuneme se dl, shrnul Boh.

Kritick byla i nmstkyn ostravskho primtora Zuzana Bajgarov. My jsme tu debatu zahajovali ped temi lety a za tu dobu pod slyme jen: Te na to nen as, pojme to eit nkdy v budoucnu. A za ty ti roky se nic novho nestalo, shrnula.

Michal Sedlek, editel KAM Brno, povauje za chybu, e se pi pprav stavebnho zkona kladl pli velk draz na rychlost stavebnho povolen a na zemn plny se zapomnlo. zemnmu plnu nikdo nerozum, tak se ocitl na vedlej koleji. Pitom si lid neuvdom, e to m na rozvoj msta stejn dopad jako stavebn povolen. Brno je pkladem, e nco je patn. Mme platn zemn pln z roku 1994, na novm jsme zaali pracovat v roce 2002 a nikdy ns nenapadlo, e to bude trvat dvacet let, posteskl si.

Plnovai nejvtch eskch mst proto vyzvali poslance k co nejrychlej prav stavebnho zkona. Ten dnes mstm zamezuje tvoit zemn plny podle vlastnch poteb nebo mt vlastn stavebn pedpisy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno