Zimn sezona rozhodne. Nky zaznvaj pedevm ze strany malch e-shop

Podle nkterch provozovatel e-shop se vechny zmnn trendy negativn promtnou do vsledk zimn sezony. Zatm nejklidnj jsou nejvt prodejci, kte pedpokldaj, e celkov profit bude letos stejn nebo jet lep ne ten losk. Naopak mal e-shopy, kter v letonm roce chtly nabrat na sle, expandovat a investovat do rozvoje, jsou nejpesimistitj a oekvaj patn anebo jet hor asy, asto s plnm skladem zbo, kter se jim neda prodat za odpovdajc cenu.

Ctit je hlavn nervozita. V mnoha segmentech je letn tlum v objednvkch naprosto bn. Pro e-shopy jde o as, kdy se mohou podn pipravit na Vnoce. Zajistit dodvky zbo, vymyslet kampan a podobn. Leton rok si vak e-shopy nejsou jist, jak se zbytek roku bude vyvjet. I kdy trby v mezironm srovnn mrn rostou, na vin je spe inflace. Poet objednvek toti kles, k Martin Pech z e-shopov platformy Upgates.

E-shopy vech velikost se shoduj, e nejvtm problmem jsou nklady na logistiku a een posledn mle. Druhm problmem jsou nklady na skladovn, investice do sklad a nrst cen energi potebnch na provoz. Tet problm se tk zejmna malch e-shop rostou jim nklady na akvizici zkaznka, a to hlavn kvli aktivitm a rstu siln konkurence.

Z toho vyplvaj ti zsadn trendy. Prvn je pokraujc outsourcing mnoha proces, kter byly doposud domnou e-shop. Druhm je jist omezen nkterch slueb, nap. zaveden uritch pojistek pro to, aby byly vechny transakce e-shopu ziskov, jako je napklad limit minimln objednvky a podobn, mysl si Richard Kotrlk, CEO Mallpay. Dodv, e tet trend se tk nek, kter se zanaj opt rozevrat mezi tmi, co investovali do optimalizace v dob covidu a kte to nepovaovali za dleit a nyn jim rostou nklady na vcero frontch.

Nutno tak podotknout, e esk e-commerce trh zail v poslednch letech mimodn rst. I pes souasn pokles trh zstane nad tmito hodnotami. O problmech velkch jmen jet nejspe uslyme. Napklad na Slovensku se do existennch problm dostaly dv velk ponokov spolenosti Dedoles a Fusakle.

Prv hegemoni trhu mohou projt nejvtmi otesy. Naopak men e-shopy s vybudovanou komunitou zkaznk a originlnm produkty mohou z krize vyjt dobe. Opomenout nesmme ani fakt, e vtina eskch e-shop vykazuje obrat do sto tisc korun ron. Jde tedy o projekty, kter slou jako pivdlek nebo doplnk souasnho podnikn, kdy ani jejich potencil krach majitele e-shopu nemus existenn ohrozit. Spe pjde o impuls pesunout svou pozornost k jinmu typu podnikn, k Martin Pech z platformy Upgates.

Co e-shopy t nejvce?

Nejvt aktuln hrozbou se stv neprodan zbo na sklad. Druhou hrozbou jsou pak zmnn rostouc nklady na provoz. Tetm problmem se pak stv vy opatrnost zkaznk a jejich klesajc kupn sla. Stedn velk e-shopy pak dal riziko vid ve vysplej konkurenci nebo ochlazen zjmu investor.

Nemyslm si, e by esk e-commerce mla nutn zat extrmn otesy, situace pro ni vak nebude jednoduch. Pokud vak e-shopy zareaguj stejn flexibiln jako v letech 2020 a 2021, mohou jet mnoh zvrtit ve svj prospch. Monost pro jejich optimalizaci je v naprost vtin ppad natst jet dost, dopluje Kotrlk.

I kdy se poet objednvek se na eskm internetu propadl proti losku o
16 procent, inflace zpsobila, e i pes men frekvenci nkup obraty e-shop vzrostly. Zajmav je i dal trend, podle nho ei hledaj alternativy, tedy zejmna lep ceny. Dky tomu se do poped zjmu dostvaj i men hri.

Zkaznci jsou opatrnj a tak vybravj. V tomto ohledu se ukazuje, e drakonick marketing a ast ohbn cen, kter bv u velkch e-shop bn, se postupn obrac proti nim. Lid hledaj alternativy k vybranm znakm a pedevm vyhledvaj lep ceny. Ty jim nabzej men podnikatel, jejich vsledky jsou dky tomu stabilnj a odolnj vi souasnm otesm na trhu, domnv se Samuel Huba, editel spolenosti Shoptet.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts