Ztah na kryptoinvestory. Finann sprva odhalila chyby za stovky milion

ednci dotenm obchodnkm umonili piznat svou daovou povinnost piznat dodaten. Nkte monosti vyuili a daov piznn doloili rovn za obdob, kter sprva zatm neprovovala.

Zjitn sprvy vedla podle mluv Generlnho finannho editelstv Hany Barkov tak k odhalen dalch subjekt, u kterch m sprva podezen, e sv pjmy plynouc z obchodovn s kryptomnami vbec nepiznaly.

Zachyceny byly napklad i ppady kolektivnho investovn fyzickch osob do kryptomn, pi jejich odprodeji byly zhodnocen penn prostedky vyplaceny na bankovn et zstupce investujcch osob, kter je nsledn pevedl podle smlouvy na ty jednotlivch investor, z nich vtina nesplnila svou povinnost piznat a zaplatit da, uvd ednci.

Kontroly zdaleka nejsou u konce

Oblast kryptomn a jejich dann bude kontrolovna i nadle. Na zklad tuzemsk i mezinrodn spoluprce v oblasti dan ji probh vmna informac napklad s orgny, kter dohl na regulaci v oblasti boje proti pran pinavch penz, i se zahraninmi daovmi sprvami, je bhem sv innosti detekuj subjekty, kterm plynou pjmy v souvislosti s kryptomnami a jedn se o rezidenty esk republiky.

Pedmtem zjmu jsou tak kryptosmnrny, kryptoburzy, subjekty provozujc tbu kryptomn a rovn poskytovatel vybranch typ slueb specificky vzanch na kryptomny.

Letos ei do krypta investuj mn

ei letos od zatku ledna do konce kvtna nakoupili kryptomny za 1,9 miliardy korun, tedy o 40 procent mn ne ve stejnm obdob loni. V kvtnu se objem obchod pohyboval okolo 400 milion korun, co bylo meziron zhruba stejn. Vyplv to z daj nejvtho obchodnka Bit.plus.

Vtina obchod stle pipad na bitcoin a ethereum. Od zatku letonho roku pitom bitcoin ztrc vce ne polovinu sv hodnoty, podle analytik mu ukodilo hlavn zpsovn mnov politiky a ada problm v sektoru digitlnch mn. V ptek se bitcoin dostal nad 22 tisc americkch dolar.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts