57 milionů za léčbu malého pacienta. Rostou náklady na léky, ale i „vratky“

V souvislosti se zdravím, za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky, nehrazené úkony apod. utratí sedm z deseti českých domácností méně než desetinu svého měsíčního rozpočtu. Téměř třetina domácností pak vydá na péči o zdraví 10 až 30 % rozpočtu. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu společnosti KRUK.

Jak uvedli respondenti, nejvíce peněz utratí za doplatky léků a volně prodejné léčivé přípravky a za lékařské výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, jako jsou některá očkování nebo ošetření u zubaře.

„Podíl měsíčních výdajů na léky a zdravotnické služby na rozpočtu domácností roste samozřejmě s věkem respondentů, ale jinak se dramaticky neliší podle socioekonomického postavení či vzdělání, samozřejmě lidé pracující v oborech s vysokou průměrnou mzdou si za dodatečnou péči neváhají připlatit,“ komentuje výsledky průzkumu generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Zajímavé je, že o něco méně za léky a zdravotnickou péči utrácejí muži. Nadstandardní služby, jako jsou rehabilitace nebo lázně, si výrazně častěji dopřávají lidé pracující v sektoru informačních technologií a telekomunikací a obecně nadprůměrně i lidé ve věku 45 až 54 let a obyvatelé Moravy. Za úkony nehrazené ze zdravotního pojištění a za terapeutické a zdravotnické pomůcky častěji utrácejí ženy.

Že jsou ženy u těchto výdajů velkorysejší, potvrzuje i průzkum Všeobecné zdravotní pojišťovny. Téměř polovina lidí uvedla, že pravidelně užívá vitamíny nebo potravinové doplňky a v průměru za ně utratí 1 772 Kč ročně, tři lidé ze sta dokonce víc než 10 000 Kč. Ale zatímco žena vydá průměrně 1 882 Kč, muž 1 655 korun.

Doplatky na léky mají limit

Přestože za lék, který potřebujete, můžete v každé lékárně doplatit jinou částku, při stanovení cen existují jasně daná pravidla. „Ceny léčivých přípravků jsou regulovány, a to maximální cenou (reguluje se cena i obchodní přirážka), nebo pouze obchodní přirážkou. Ve správním řízení se určuje maximální cena a úhrada ze zdravotního pojištění,“ vysvětluje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková.

Některé léky jsou také bez doplatku, a to v případě, kdy je jejich cena stejná nebo nižší než úhrada ze zdravotního pojištění. Při stanovení výše úhrady musí SÚKL zajistit vždy minimálně jeden plně hrazený lék v rámci skupin, které jsou definovány v příloze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

A zákon také určuje tzv. ochranný limit. Do něj se započítávají částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co zaplatíte nad tento limit, vám vaše zdravotní pojišťovna vrátí.

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem takto:

děti do 18 let věku: 1 000 Kč
pojištěnci nad 65 let: 1 000 Kč
senioři nad 70 let: 500 Kč
lidé ve druhém nebo třetím stupni invalidity: 500 Kč
ostatní pojištěnci: 5 000 Kč

Přeplatky se vrací každé čtvrtletí

O přeplatek nemusíte nijak žádat, pojišťovny jej vyplácejí automaticky vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Pouze pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopii rozhodnutí o invalidním důchodu, případně posudku o posouzení zdravotního stavu.

Přeplatky se vracejí poštovní poukázkou nebo na bankovní účet, podle praxe je s tím ale někdy problém. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) eviduje řadu nezdařilých plateb. Vratky se většinou nepodařilo vyplatit seniorům ve vyšším věku, často pojišťovna zjistila, že klient nemá platnou korespondenční adresu. „Cena za platbu složenkou se pohybuje od 35 do 47 korun podle výše zaslané částky, odhadem jenom za složenky jsme v roce 2020 zaplatili cca 6 milionů korun,“ říká mluvčí ZPMV Jana Schillerová.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se ovšem týká až přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.

Výdaje za zdravotní péči, tedy i případné překročení zákonného limitu výdajů na léky můžete sledovat v mobilní či internetové aplikaci své zdravotní pojišťovny, nebo o výpis můžete požádat. Ve vlastním zájmu sdělte pojišťovně číslo bankovního účtu a nezapomínejte oznamovat funkční kontaktní údaje.

Kolik pojišťovny vracely

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) za rok 2021 vrátila svým klientům za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částku dosahující téměř 600 milionů korun. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc jejích klientů, průměrná výše přeplatku činila 1 122 Kč.

„Počet klientů, kterým byly vráceny přeplatky, stoupl v roce 2021 o 7 % oproti roku předešlému a rozrostl se napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejpočetnější skupinou jsou senioři nad 70 let (téměř 458 tisíc klientů) a vráceno jim bylo 81 % z celkové částky, téměř 488 milionů. V meziročním srovnání pojišťovna vyplatila svým klientům za rok 2021 téměř o 48 milionů korun více než v roce 2020,“ upřesňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Nárůst počtu klientů i vyplacené částky za refundace potvrzují všechny zdravotní pojišťovny. „Největší objem vrácených peněz a zároveň nejvyšší počet klientů je pravidelně ve skupině nad 70 let. V roce 2021 bylo pojištěnců v této skupině přes 39 tisíc a vrácená částka činila cca 44,6 mil. Kč. Pět klientů obdrželo za loňský rok částku přesahující 15 tisíc korun, u jednoho z nich dosáhla téměř 70 tisíc Kč,“ uvádí mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny Nikol Lenertová.

Značnou částku za potřebné léky uhradí pojišťovna. Čísla za loňský rok se teprve vyhodnocují, ale vypadá to, že největší sumu vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna za léčbu dvouletého chlapce trpícího onemocněním infantilní spinální svalová atrofie I. typu. Terapie stála 57,3 milionu korun.

Vrácené přeplatky za rok 2021
Pojišťovna Počet klientů Vrácená částka v Kč
Všeobecná zdravotní pojišťovna 534 000 599 434 283
Zdravotní pojišťovna MV ČR 90 994 zhruba 115 milionů
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 80 497 92 585 200
Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 44 619 52 761 770
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 117 115 59 529 000
RBP, zdravotní pojišťovna 25 400 29 300 000
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 10 321 11,5 mil.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts