Aby rozjel podnikn, prodal byt a odsthoval se na chatu. Vyplatilo se

0
249

Jak byla vae prvn pracovn zkuenost? Vn jste po kole zanal jako potovn ednk?
Nen to pln pesn, po kole jsem zaal brigdniit u Sttnch les SSR ve Strnici jako pomocn dlnk, zkrtka takov dvica pro vechno, od zvoznka pes hzen psku a vpna a po peven cihel i hnoje.

Na potu jsem nastoupil pesn 19. 6. 1968 a potovnm ednkem jsem byl bez 2 msc dohromady 20 let. Zanal jsem ve funkci spojovho manipulanta, pozdji jsem ml na starost dopravu zsilek u vlakov poty.

Jak se z poka stane podnikatel? A co u vs bylo hlavnm motivem pro soukrom podnikn?
Hlavnm motivem bylo vce vydlvat a zabezpeit rodinu. Chtl jsem mt tak vce asu na svj konek, kterm byly porky domcch prasat. Ale pedbhte. Jet ne jsem zaal podnikat sm, nastoupil jsem do podniku empo. Tak trochu to byl ntlak m manelky, v oboru jsem neml dn zkuenosti ani praxi, ale postupn jsem se uil.

Vypracoval jste se z dlnka ve skladu a na vedoucho nkolika stedisek. Take jste mohl bt spokojen?
Byla to pro m neskuten kola, kter se mi pozdji hodila. Nauil jsem se manipulovat se zbom a orientovat se v obchodnm prostoru. Jene koncem osmdestch let se objemy zbo postupn zmenovaly a podnik se zaal rozpadat. J se to snail zachrnit, shnl jsem pro sv oddlen penze, jak jen to lo. Jezdil jsem po eskoslovensku a vymhal pohledvky za nezaplacen zbo. A dolo mi, e cesta setrvvn ve sttnm podniku s nekompetentnm managementem nen dobr.

J chpu, e nkdo miluje auta a tak si zad vlastn autoservis, nebo rd pee a va a vybuduje cukrrnu, pekrnu i hospodu. Ale jak se lovk dostane k tomu, e se zane vnovat vrobkm z gumy?
V empu jsem byl mimo jin vedoucm stediska Pneu, prodvaly se tam protektorovac psy a prye. S jednm z naich zkaznk jsem se sptelil a on m zaal zasvcovat do taj gumovho svta. Postupn se ve nabalovalo. Objdnm dodavatel jsem zskal cenn kontakty pro pozdj podnikn.

Zaal jste podnikat v pronajat gari se temi znmmi. Jak vypadaly vae zatky? Co byl v prvn vrobek a jak ml spch u zkaznk?
N prvn produkt nebyl pmo nmi vyroben, ale lo o nakoupen zbo. Charakterizuje ho n prvn reklamn slogan Hadice, prye, butylplast. Hadice byly tedy n stejn produkt. Tehdy se k nm dovely mn kvalitn hadice z Itlie, proto jsme zaali prodvat esk. A u zkaznk mly velk spch.

Jak fungovala spoluprce ve tyech? Bylo to ve smyslu sloganu Gumex prun partnerstv? Mimochodem, slogan je na jedniku, kdo ho vymyslel?
Slogan prun partnerstv vymyslel mj syn Libor, dnes marketingov editel. Ale ze zatku to urit prun partnerstv nebylo. U bhem prvnho roku dva spolenci odstoupili a po esti letech jsem zstal z pvodn tveice sm.

Sv spolenky jsem musel vyplatit a tady dolo na nejvt ob, kdy jsem s podporou manelky a dt prodal n tpokojov byt a pesthovali jsme se na chatu. Nebylo to jednoduch, ale zvldli jsme to.

Zanal jste v gari, dnes mte modern fabriku.
Z gare jsme se sthovali v roce 2008. Koupili jsme pozemek vedle budovy JZD a naplnovali vstavbu nov haly s vrobnmi, skladovmi a kancelskmi prostory. Tu jsme oteveli o rok pozdji a v roce 2014 jsme ve Strnici postavili druhou vrobn halu.

Je to samozejm neskuten pokrok, na zatku jsme nemli internet a j byl skoro jeho odprce. Myslel jsem si, e to zvldneme s potou, protoe jsem byl zatvrzel pok. Na zatku jsme mli jeden pota, kter uml jednoduchou pjemku a vdejku, dn etnictv. Postupn se ve zdokonalovalo. Nyn jsme modern firma, ale to je hlavn zsluhou dt, protoe Gumex dostaly brzy a mohly ho tak dostaten rozvjet.

Mly to vae dti pkazem, pracovat ve firm?
Moji dva synov i dcera zaali pracovat v Gumexu u nkolik msc po jeho zaloen. dn pkaz to urit nebyl, bylo to jejich rozhodnut a prci v rodinn firm vnmali jako pleitost.

J jsem po ase na n pevedl i vtinu podlu. Jsem pouen z minulosti a ctil jsem se jako pokozen generace, protoe rodie mli zemdlstv, kter bylo v padestch letech znrodnno a vrtili nm ho a v roce 2001. Myslm, e majetky se maj pedvat mlad generaci, kter m slu a schopnosti na dal rozvoj.

Jan Sedlek (72 )

  • Vystudoval Stedn odborn vzdlvac kolu ve Vesel nad Moravou.
  • Po kole pracoval tm 20 let jako potovn ednk.
  • V roce 1994 zaloil spolenost Gumex, kter vyrb gumov hadice, tsnn, profily a pryov psy.
  • Je enat, m ti dti. Jana, Duan i Libor v Gumexu pracuj.
  • Ve volnm ase rd jezd na kole, ryba, pracuje na zahrad nebo se prochz s hlkami v prod.
  • V roce 2019 zskal Gumex 1. msto v souti Vodafone Firma roku v Jihomoravskm kraji i Ocenn eskch ldr.
  • V roce 2021 byla firma Gumex spolenost Deloitte vyhodnocena jako jedna z 16 nejlpe zench firem v R v programu Best Managed Companies.

Kdo je vam zkaznkem a kam nejdl prodvte?
Duan
: Mme tisce zkaznk od malch emeslnk a po velk spolenosti. V poslednch letech se zamujeme zejmna na vt spolenosti ze strojrenskho sektoru. V nedvn dob jsme tak zskali spchy u vtch prvovrobc, za co jsme moc rdi.

Libor: A na vjimky nejdle prodvme do Nmecka a do Rakouska.

Vae firma funguje u 28 let, m si vysvtlujete, e se na trhu dr tak dlouho?
Jan:
Jsme poctiv jak k sob, tak k zkaznkm, ke kterm si vytvme zk vztah. Sname se vytvet dobr pracovn podmnky, nikdo se u ns nad nikoho nevyvyuje. Vme si vech zamstnanc, protoe vme, e kad tvo dleit lnek v etzci.

Duan: Je to o poctivosti a o skutenm zjmu dlat vci, kter funguj a pomhaj zkaznkovi vyrbt kvalitn produkty. Na nae vrobky je spolehnut.

Libor: Pesn jak k tta a brcha. Drme se naich hodnot poctivost, systm, d a neustl vkon. Co ekneme, to splnme. Nejen vi zkaznkm, ale i zamstnancm. Sname se bt co nejlpe zorganizovan, aby bylo vidt, co kdo a jak dl. Malmi krky se neustle posouvme kupedu, zanali jsme od nuly, take je to n pirozen princip.

Vloni jste mli obrat pes pl miliardy. Co pro vs znamenaj penze? Co pro vs znamen spch?
Jan
: spch pro m znamen spokojenost v ivot. Penze jsou dleit, ale jsou jen prostedkem k ivotu. Vydlan penze se vdycky snam spravedliv rozdlit, aby se lid okolo m mli dobe, respektive lpe ne dve my. Zkrtka bez penz se t ned, ale nejsou vechno.

Duan: spch pro m znamen spoustu vc: vracejc se zkaznk, uzaven objednvka, vyeen ppad nebo krsn sla z vsledovky. (smch)

Libor: spch pro m znamen mt ivot v rovnovze. Vyhradit si as na sebe, rodinu, ptele, konky i prci. Pro m nen spn lovk, kter ije jen prac, firma je sice perfektn vybudovan, ale osobn ivot se mu hrout. Penze jsou pro m podpora toho, co firma nebo lovk v ivot provozuje.

Jana: Pro m je nejvt spch zamstnanec, kter se doke zapracovat, projde zkuebn dobou, zapadne do kolektivu a zstv v Gumexu adu let. Stane se z nj odbornk a plnohodnotn partner pro nae zkaznky. Penze pro m znamenaj svobodu a monost realizace sn.

Jak jsou vae plny do budoucna?
Duan
: Za vech okolnost je teba jt dl. A se bude dt, co se bude dt, budeme dlat to nejlep, co dokeme a na co budeme mt dost sil a zdrav. Tme se na nae rozen do Plzn, kter je naplnovan na leton rok. Doufm, e se nm tak poda njak aktivity v zahrani, v Nmecku, i v Rakousku.

Libor: Zamujeme se na technologie blzk naemu oboru. Chceme se rozvjet jako dote s hlavnm clem mt spokojenho zkaznka, kter se nemus o nic starat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno