Akciov fondy pidaly dal 3 %, za cel rok 20 %. Dluhopisy padaly

Tento vvoj poctili i et investoi do dluhopis, jim zas o nco vy zkladn rokov sazby centrln banky a silnj koruna srazily ceny dluhopis.

esk dluhopisy v prosinci padaly jako kmen. Rst vnos samozejm srazil ceny dluhopis do kolen. Konzervativn investoi tak zaily opt velmi smutn msc, k investin stratg skupiny Partners Martin Mat.

To vak neplatilo pro ty z investor, kte msto do dluhopis investuj zejmna do akci. Jakkoli i dluhopisy maj bt podle vech investinch teori soust kadho sprvn vyvenho portfolia.

Akciov fondy pidaly dal 3 % a za rok 20 %

Za rstem cen akci stly podle analytik pedevm men obavy z nsledk nov mutace koronaviru omikron. A podle nkterch i dal psliby Evropsk centrln banky (ECB), kter na rozdl od americkho FEDu, nehodl jen tak skonit s kvantitativnm uvolovnm.

Avak ceny akci i dky podpoe ECB opt svin zamily ve, prolomily sv maxima a dostaly se k rekordnm hodnotm. esk akciov trh patil v roce 2021 dokonce mezi jeden z nejvkonnjch se ziskem kolem plus 40 procent, vysvtluje Martin Mat.

Zrove dodv, e pozitivn nladu akciovch investor podpoila mimo jin i korekce cen energi, kter zaaly firmm psobit problmy. Na druh stran eskm investorm podle jeho slov zhorila vkonnost zahraninch investic silnj koruna.

O nkolik procent ni vkonnost v esku nabzench fond oproti hlavnm svtovm trhm byla zpsobena prudce posilujc korunou, kter st zisk odmazala, vysvtluje Mat.

Dodejme, e na zatku ledna koruna poslila jet vce, kdy se obchodovala i za 24,44 korun za euro. Byla tak nejsilnj od roku 2011. Tehdy se obchodovala za 24,35 korun za euro.

Akciov fondy loni pidaly 20 procent

I pes smen pocity, kter pin souasn ekonomick situace i vvoj na finannch trzch, investoi do akci loni vydlali. Z Partners indexu podlovch fond vyplv, e prmrn vkonnost korunovch globln diverzifikovanch akciovch fond nabzench v esk republice byla v prosinci okolo +3,0 procenta.

A za rok 2021 zhodnotili klienti v akciovch fondech majetek dokonce o ptinu. To je +19,8 procenta, k Martin Mat.

Partners indexy akciovch fond: vkonnosti skupin fond (v %)
prosinec Od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-AK 3,0 19,8 19,8 56,8 52,2 157,2 38
PIF-SPEC 1,6 13,2 13,2 37,8 38,8 70,1 15
  • PIF-AK fondy investujc do akci vysplch zem
  • PIF-SPEC fondy investujc do nerozvinutch zem a dal speciln strategie (okrajov trhy, jednotliv sektory apod.)

Je teba ale i dodat, e speciln zamen akciov fondy zaznamenaly v prosinci rst jen o 1,6 procenta. Co bylo spojeno pedevm se zaostvnm asijskch a jihoamerickch trh a nedostatenm mnovm zajitnm. Na druh stran za cel rok pidaly pes 13 procent. A to je velice dobr vsledek.

Tragdie jmnem dluhopisy

Rostouc inflace a prosincov zven zkladn rokov sazby o cel jedno procento zpsobilo u korunovch dluhopis vprodeje. To negativn ovlivnilo vkon konzervativnch dluhopisovch fond, kter prodlouily obdob zpornho zhodnocen.

Za propadem eskch sttnch dluhopis stoj pedevm vyjden len bankovn rady NB, kte frov pipustili dal relativn vrazn zvedn sazeb i v roce 2022 a mon rst inflace a k 10 procentm, k Martin Mat, jemu se jako zastnci dluhopis jako investinho nstroje nekomentuje souasn situace vbec snadno.

Prmrn vkonnost kvalitnch dluhopisovch fond se toti v prosinci propadla o dal -0,9 procenta. Za rok 2021 je to v prmru -3,2 procenta.

Konzervativn investoi sice nemaj za sebou zrovna spn rok, ale vhled na rok 2022 je mnohem veselej, protoe zanme s roky ji ve vi kolem 4 procenta a od nich se bude tento rok vkonnost odvjet, neztrc nadji Martin Mat.

Partners indexy dluhopisovch fond: vkonnosti skupin fond (v %)
prosinec Od po. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-DL -0,9 -3,2 -3,2 0,7 -2.4 11,6 19
PIF-HY 0,5 1,9 1,9 13,4 10,5 52,7 22
  • PIF-DLUH fondy se sttnmi a kvalitnmi korportnmi dluhopisy
  • PIF-HY fondy s investicemi do rizikovch a spekulativnch dluhopisy

Pokles rizikovch prmi vak pomohl cenm rizikovjch korportnch dluhopis, a proto se fondy rizikovch dluhopis mrn zotavily a za msc pidaly +0,5 procenta. Meziron jsou ve o +1,9 procenta.

Smen fondy brzdila konzervativn st

V esku tolik oblben smen fondy v prosinci nsledovaly akciov trhy a jejich prmrn vkonnost doshla +0,9 procenta a meziron tak zhodnotily penze investor o 6,5 procenta. Hlavn jejich brzdou byly znovu dluhopisy, kter ztrcely na cen.

Partners index smench fond: vkonnosti skupin fond (v %)
prosinec Od potku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Poet fond
PIF-MIX 0,9 6,5 6,5 18,8 14,9 43,0 59

Dodejme, e smen fondy zahrnuj mnoho rozlinch variant portfoli zahrnujcch od akci a dluhopis i komodity i alternativn investice. Analytici v jejich ppad upozoruj zejmna na poplatkovou politiku tchto fond. Ta by mla bt z principu vci vce pznivj, ne je tomu teba u akciovch fond, v jejich ppad je obchodovn (za poplatky) dynamitj, ne teba u dluhopis a dalch konzervativnch investinch nstroj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts