Bl se krachy eskch bank? Nejvt hrozbou jsou dezinformace, k expertka

0
157

Jak vliv m na esk bankovn trh souasn situace vzahrani?
Situace na eskm bankovnm trhu je dlouhodob velmi stabiln, banky jsou dobe kapitlov vybaven, disponuj dostatenmi likvidnmi rezervami ajsou podle pravidelnch ztovch test, kter provd esk nrodn banka, vdobr kondici. Podle vyjden pedstavitel NB nejsou domc banky prakticky vbec finann propojeny samerickmi ajejich expozice vi bance Credit Suisse je minimln.

Samozejm meme pozorovat, e hodnota akci bankovnch dom na burzch klesla, nkde irazantn. Astle kols. Je to logick avlastn modelov reakce na pd t americkch bank, kter odrej celkovou nervozitu na finannm trhu. Je mon, e pokud by nepiel siln impuls ze zmo, byla by vcarsk Credit Suisse schopna vyeit sv problmy vprbhu nkolika let sama. Ovem rychlost ainnost een ukazuj, e regultor byl na mon negativn scn pipraven ajeho rychl reakce vrazn uklidnila finann trhy.

Neek podobn negativn scn iesk bankovn trh?
Mottem Garannho systmu by mohlo bt klasick: Kdo je pipraven, nen pekvapen. Iproto potme se vemi monmi scni vvoje bankovnho trhu. Jeliko ale vme, jak siln je esk bankovn prosted regulovno, amme pehled, jak funguj banky vesk republice, meme ci, e podobn scn jako vUSA uns svelkou pravdpodobnost nenastane.

Tento text je soust prmiovho obsahu pro pedplatitele

Dotte lnek a do konce

Jako len navc:

  • Mte k dispozici vce jak 30 000 prmiovch text na iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Zskte pstup ke vem naim novinm a asopism online a zdarma
  • Pednostn podte vstupenky na koncerty v sti Ticketportal a mnohem vce

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno