Boj s inflac rozhodn nen bezbolestn ani vyhran, k ekonom

0
99

Loni proly finann trhy vraznm poklesem, investoi vtinou zaznamenali pokles majetku. Objevily se vak tak pleitosti k nkupm. Vyuil jste je jako portfolio manaer?
Pesn jak kte, v roce 2022 se na trhu objevily vprodejov ceny. Akciov trhy zaznamenaly vrazn poklesy a zrove prudce klesaly i ceny dluhopis. Kdy se podvme do historie, tak souasn klesajc ceny akci i dluhopis jsou vzcnm jevem. as od asu se to ale stane.

Tedy jste nakupoval?
Kdy se tyto pleitosti objev, ekl bych, e je a povinnost kadho seriznho investora nebo portfolio manaera nakupovat levn akcie. Tedy pokud m k dispozici hotovost. A pesn to jsme v minulm roce dlali v na investin spolenosti.

Na druh stran chci varovat ped pli jednoduchm uvaovnm. To, e njak akcie poklesne o tyicet procent, jet neznamen, e je levn. Ped pdem mohla bt teba nesmysln pedraen a po nm se stala jen drahou.

Martin Tomnek

  • Vystudoval politologii na Univerzit Hradec Krlov.
  • Na finannm trhu se pohybuje od roku 2007.
  • V Partners se vnuje sestavovn investinch portfoli pro bonitn klientelu a kolen v oblasti investic.

Jak vidte vvoj na finannch trzch letos? Lze oekvat nvrat k rstu? A pokud ano, co se mus stt, aby k nmu skuten dolo?
To, e globln akcie zaznamenaly v roce 2022 nejhor vkonnost od finann krize 2008, je vlastn dobr zprva.

Na burze je to v zsad jednoduch. Plat, e m vy ceny akci jsou, tm ni jsou oekvan budouc vnosy. A naopak. m ni ceny akci, tm zajmavj budoucnost.

Osobn netum, jestli letos akcie skon v kladnm nebo zpornm psmu. Zamuji se na del horizont a tam jsem optimista.

A jak se ptte, co se mus stt, abychom vidli nvrat k rstu. Pedevm se musme vypodat s inflac. Zrove nesm eskalovat vlka na Ukrajin.

Globln technologick firmy propoutj a vn rizika hroz i evropskm prmyslovm firmm. Co oekvte od ekonomik vysplch zem v letonm roce?
Neoekvm dn ern scne. Tady bych chtl investory varovat ped vemi tmi prodejci strachu, co se na naem finannm trhu pohybuj. A e se jich urodilo!

Mezinrodn mnov fond prv te zvil svj odhad rstu globln ekonomiky pro rok 2023 a uvedl, e rst je pekvapiv odoln. Dleitou roli hraje na, kter se rozhodla pehodnotit svou politiku nulov tolerance vi covidu. Ta si vybrala krutou da na rstu nsk i globln ekonomiky. Do toho vrazn klesaj ceny energi. To je jednoznan pozitivn vvoj.

esk ekonomika aktuln neroste, prochz technickou reces
Samozejm zdaleka ne vechno je pozitivn. Nkter ekonomiky jsou v hor kondici. Zmnm teba Velkou Britnii. A boj s inflac rozhodn nen bezbolestn, domcnosti a firmy se mus zmnnm podmnkm pizpsobit. Finann slab firmy to neustoj. Stejn tak ty domcnosti, kter se pedluily v dob nzkch rokovch sazeb. Ale jak jsem kal, ern scne se nekonaj.

k se, e finann trhy obrac trend, e rostou zhruba pl roku ped odeznnm hospodskho tlumu. Myslte, e se rstu trh dokme u letos?
U jsme se vlastn dokali, protoe v lednu akcie svin rostly. Americk o vc ne est procent, ale teba technologick index Nasdaq pidal hned jedenct procent. A velice dobe si vedly i evropsk akcie a akcie rozvjejcch se trh.

Kadopdn si netroufm ct dnou prognzu pro zbvajcch jedenct msc. Svm zaloenm jsem dlouhodob investor a krtkodob trn vkyvy m zajmaj jen proto, abych mohl ppadn nakoupit dal akcie ve slev.

Hlavnm faktorem budoucho vvoje je zvldnut inflace. Jak vidte jej dal vvoj?
Inflace v poslednch mscch kles, to je povzbudiv. Ceny energi ly vrazn dol a dodavatelsk etzce u funguj lpe. Na druh stran je pli brzy na to, abychom prohlsili boj proti inflaci za vyhran. Zastvm nzor, e zkladn pinou toho inflanho problmu jsou nae pedchoz mnov a rozpotov excesy.

Centrln banky udrovaly pli dlouhou dobu rokov sazby extrmn nzk a vldy nevhaly vytvet ob rozpotov deficity. Tm vznikly podmnky pro velk nvrat inflace. Pokud se chceme s inflac skuten vypodat, potebujeme vy rokov sazby del dobu. A stejn tak zodpovdnj hospodaen ze strany vld. Osobn si myslm, e rychl nvrat ke stabiln dvouprocentn inflaci je mlo pravdpodobn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno